Yönetim Kurulu Hematoloji Uzmanlık Derneği

Yönetim Kurulu

Genel Başkan Prof. Dr. Serdar Bedii Omay
 
Eş Başkan Prof. Dr. Birol Güvenç
 
Genel Sekreter

Doç. Dr. Hüseyin Saffet Bekoz
 

  Üye Prof. Dr. Ali Ünal
 
  Üye Prof. Dr. Oral Nevruz
 
  Üye Prof.Dr. Bülent Antmen
 
  Üye Prof. Dr. Fatih Erbey