Hematoloji Uzmanlık Derneği
XI. Eurasian Hematology-Oncology Congress
21-24 Ekim 2020

X. Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC 2019)
8-11 Ekim 2019

Euroasian Hematology Oncology Congress
17-20 Ekim 2018

6th International Eurasian Hematology Congress 2015
Antalya , Turkey
October 14 18 - 2015