Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Gilead Türkiye Fellowship Programı 2016 - 23-05-2016
Gilead Türkiye Fellowship Programı’nın amacı; HIV, Hepatit B ve C, İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar ve Hematolojik Maligniteler alanlarında akademik araştırma ve eğitim, Sağlık ve hasta bakımını iyileştirmeye yönelik en iyi uygulamaları oluşturan ve teşvik eden yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak projelere destek vermektir.

Bilimsel projelere destekler, bölüm kar amacı gütmeyen: sağlık kurum ve kuruluşları; hekim ve eczacılarca oluşturulmuş veya onların yer aldığı ve/veya sağlık hizmeti veren ya da araştırma yapan kar amacı gütmeyen dernek, vakıf ve kurumlara; hastaları veya hastalarla ilgilenenleri temsil eden veya onların gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen hasta derneklerine verilecektir.

Fellowship projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2016 yılında toplam 200,000 TL tutarındaki destek, aşağıdaki terapötik alanlarda belirlenen kriterlere göre başarılı bulunan projelere verilecektir.

HIV, Hepatit B (HBV), Hepatit C (HCV), İnvaziv Fungal Enfeksiyonlar, Hematolojik Maligniteler.
Gilead tarafından gerçekleştirilecek desteğin miktarı Değerlendirme Komitesi’nin takdirindedir ve proje özelliklerine göre değişebGilead Türkiye Fellowship Programı için başvuru dönemi 29 Şubat 2016’da başlayıp 10 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Tüm başvurular Gilead Türkiye Fellowship Programı internet sitesi (www.gileadfellowshipprogrami.com ) aracılığıyla online olarak yapılmalıdır.