Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Akademik Çalışmalara Neden Ek Hizmet Puanı Kaldırıldı? - 05-01-2015


 Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği Haziran 2004 ‘de yayınlandığında akademik çalışmalara ve mesleki faaliyetlere ilişkin ek hizmet puanı ön görüyordu . O yönetmelik de ki ibare şu şekildeydi.

 

İkinci Bölüm Madde 9 Hizmet Puanı “Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek 2 ‘de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

 

Tablo 2 ise şu şekildeydi;

EK 2 : YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINA KATKISI

A- Yayınlar *

1- İlgili Alanda Yurt Dışı Yayınlar

a) Yurt Dışı SCI veya Scı Expanded indeksler kapsamındaki dergilerde birinci

isimle yayınlanmış araştırma makalesi  3000 Puan

b) Aynı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi 2000 Puan

c) Aynı dergilerde yayınlanmış diğer yayınlar 1000 Puan

 

2- İlgili alanda Yurt İçi Yayınlar :  TÜBİTAK'ın Türk dizinine giren ( 1994 yılından sonraki yayınlar için geçerlidir.  Daha önceki yayınlarda bu şart aranmaz)

a) Birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi 2000 Puan

b) Araştırma makalesi 1500 Puan

c) Diğer yayınlar 500 Puan

 

3- Kitap ( İlgili alanda )

a) Yurt Dışı 6000 Puan

b) Yurt İçi ** 3000 Puan

 

B- Diğer Mesleki Faaliyetler

a) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışı yayın kurullarında hakemlik 2000 Puan/Hakemlik

b) İlgili alanda yurt içi ve yurt dışında moderatör ve panelist olmak veya davetli

konuşma yapmak  2000 Puan/Faaliyet

c) Yurt dışı editörlük kurulunda görev almak 2000 Puan/Kurul

d) Yurt içi editörlük kurulunda görev almak 1000 Puan/Kurul

 

C) Yüksek Lisans Çalışmaları

a) Yüksek Lisans 4000 Puan

b) Doktora 6000 Puan

 

D- Yöneticilik ***

Genel Müdür ve üstü 1500 Puan/Yıl

Daire Başkanı ve üstü, Müşavir, Müfettiş 1300 Puan/Yıl

İl Sağlık Müdürü, Müdür, Başhekim ile Klinik Şefi 1100 Puan/Yıl

İl Sağlık Müdür ve Başhekim Yardımcısı ile Klinik Şef Yardımcısı 700 Puan/Yıl

Başasistan 500 Puan/Yıl

* Yayınlarda birden fazla isim bulunması halinde 1 nci isim öngörülen rakamın%60’ını, 2 nci isim % 40’ını 3 isim ve

sonrası %30’unu alır.

** Atıfta bulunulan kitap için ayrıca 2000 puan ilave edilir.

*** Aşağıda belirtilen görevlere asaleten veya Bakanlık oluru ile vekaleten ve görevlendirme suretiyle atanması halinde

puanının hesaplanmasına dikkat edilir.

 

Bu haliyle atama ve nakil yönetmeliği son derece akademik çalışmalara teşvik eden bir durumdaydı. Fakat daha sonra 5 Temmuz 2007’ de Resmi Gazete de yayınlana Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde bir takım değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerin en önemli kısmını Hizmet Puanı oluşturuyordu. Bu Yönetmeliğe göre artık akademik çalışmalar da ek hizmet puanı verilmeyecekti. Bu çağın gereklerine çok aykırı bir durumdur. 2002 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm projesinin daha da ileri götürecek noktaların başında Sağlık Profesyonelleri olacağını düşünürsek bu konuda alınana eğitimlere teşvik edilmemesi hiçbir suretle izah edilemez . Bu konuda giderek artan bir sağlık çalışanı ordusu vardır. Üniversiteler gerek uzaktan gerek örgün eğitimle Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans ve doktorasını yapmaya imkan sağlamıştır. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bu önemli konunun farkına varacak olmalı ki akademik çalışmalara ek hizmet puanı ön görmektedir. Özellikle kurum içi atamaların hizmet puanının esas alındığını düşünürsek bu konuda eğitim almış kalifiye kişilerin büyük illerde kaliteli hizmet vermesi de kaçınılmazdır. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Ekim de getirdiği yenilikle yönetmeliğe şu maddeleri eklemiştir. "Bir defaya mahsus olmak ve lisansüstü eğitimlerden yalnızca en yüksek öngörülen puan dikkate alınmak üzere doktora öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 90tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 44, tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayanların hizmet puanlarına 36 puan eklenir."

 

Ayrıca geçtiğimiz günlerde toplanan 19. Milli Eğitim Şurasında “ Yüksek Lisans ve Doktora” ya teşvik için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

-Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal ve bireysel gereksinmeler doğrultusunda öğretmenlerin kendi alanlarında veya Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora programlarına katılımı teşvik edilmelidir. Bu teşvik bağlamında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini tamamlayan öğretmenlerin ek ders ücretleri arttırılmalıdır.

 

-Mesleki gelişim çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından alınan kredilerin yüksek lisans programlarına devam etmek isteyen ve giriş koşullarını karşılayan öğretmen, maarif müfettişleri ve okul yöneticileri için kredilendirilmelidir.

 

-Uzaktan öğretim yoluyla modüler yüksek lisans programları oluşturularak, öğretmen, okul yöneticisi, maarif müfettişlerine bir fırsat olarak sunulmalıdır.

 

 

Sağlık Bakanlığının bu yönde çalışma yapıp yapmayacağı ise merak konusudur. Sağlık Bakanlığında ayrıca görevde yükselme sınavı yapılıp bu konuda eğitim almış kişilerin önünü açan bir girişimi olmamıştır. Sağlık Bakanlığından talebimiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını teşvik için Maaş Katsayılarının Yeniden Düzenlenmesi, Ek Ödeme Katsayılarının Yeniden Düzenlemesi, İlave Hizmet Puanı verilmesidir. Bu teşviklerle Sağlıkta dönüşüm programını eğitim seviyesini yükselterek daha iyi yerlere getirilebilir. Ayrıca 62. Hükümet Programına alınan Sağlık Turizmi 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bu konuda ilgili bölümün yüksek lisans ve doktora programlarının alınması ve Sağlık Bakanlığı tarafından dil eğitimine tabi tutulmasını talep etmekteyiz. Tek hedefimiz daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Buda ancak personelin daha üst düzeyde eğitilmesiyle olacaktır.

 

Saygılarımla.

 

Yazan: Gökhan Candan/Elmalı Devlet Hastanesi/Ahmet Yesevi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Öğrencisi