Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Hekimlerin tekrar mecburi hizmete gönderilemeyeceği yerler - 11-11-2014


 7 Kasım 2014 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29168

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6918

Ekli listede belirtilen il merkezleri ile bu il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinin, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenlerin tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında atanamayacakları yerler olarak tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığının 23/9/2014 tarihli ve 5312599 sayılı yazısı üzerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/10/2014 TARİHLİ VE 2014/6918 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

İLİN ADI

BAĞLI OLAN YERLEŞİM YERİ

Adıyaman

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Ağrı

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Ardahan

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Artvin

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Batman

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bayburt

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bingöl

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Bitlis

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Diyarbakır

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Elazığ

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Erzincan

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Erzurum

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Gümüşhane

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Hakkari

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

İğdır

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Kahramanmaraş

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Kars

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Malatya

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Mardin

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Muş

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Siirt

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Sivas

İl Mülki Sınırlan Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Şanlıurfa

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Şırnak

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Tunceli

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri

Van

İl Mülki Sınırları Dahilindeki Tüm Yerleşim Merkezleri