Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

'Sağlık hizmetleri ticarileşti' - 03-11-2014


İstanbul'daki kamu hastanelerinde çalışmakta olan sağlık profesyonellerinin "Sağlıkta Dönüşüm Projesi"ne ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya göre, katılımcıların % 87'sisağlık hizmetleri alanının ticarileştirildiğini ifade etti.

Medimagazin'in haberine göre, araştırma katılımcılarının % 86'sı, Sağlıkta Dönüşüm'ün sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını "ağırlaştırdığını", % 84'ü ise "toplum sağlığı hizmetlerini" gerilettiğini düşündüklerini söyledi.

"IMF VE DÜNYA BANKASI PROJELERİDİR"

Araştırmaya katılan sağlık mensuplarının çoğunlukla Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalıştıklarının belirlendiği araştırmada; sağlık çalışanlarının en yüksek oranda Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile "Hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir." ve "Hastalar müşteri olarak görülmektedir." ifadelerini onayladıkları saptandı.

"Sağlıkta Dönüşüm Projesi, uluslararası kuruluşlarca yürütülmektedir fikrine katılıyorum." diyen katılımcıların oranı % 69 olurken, "IMF ve Dünya Bankası projeleri" olduğunu düşünenlerin oranı da % 69 oldu.

"SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN SAYGINLĞI AZALDI"

Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin toplum sağlığı hizmetlerini geriletmekte olduğunu düşünenlerin oranı % 84 olurken, halkın gözünde sağlık çalışanlarının saygınlığının düşmesine yol açtığını düşünenlerin oranı ise % 81 olarak belirtildi.

"HASTANELER İŞLETMELERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Arzu Kader Harmancı Seren'in yaptığı çalışmaya göre, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile "Hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir" ve "Hastalar müşteri olarak görülmektedir" ifadelerini en yüksek oranda onayladıkları belirlendi.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, katılımcıların Sağlıkta Dönüşüm sürecinin sağlık alanını ticarileştirdiğine ilişkin ifadeye yüksek düzeyde katılmaları, hastanelerin işletmeleştirilmesi ve hastaların müşterileştirilmesi ifadelerine ilişkin görüşleri ile paralel bulundu.

"İLAÇ TÜKETİMİ VE TETKİK YAZMA ORANLARI ARTMADI"

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile "İlaç tüketimi artmakta mıdır?" sorusuna katılımcıların % 61'i artmadığını ifade ederken, daha fazla tetkik yazılmakta olup olmadığının sorgulandığı soruya ise katılımcıların % 59'u "Hayır" cevabını verdi.

kaynak: sağlık aktüel