Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlıkta Dönüşüm, sağlık hizmetlerini ticarileştirdi - 27-10-2014


 İstanbul’daki kamu hastanelerinde çalışmakta olan sağlık profesyonellerinin “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”ne ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 87’si sağlık hizmetleri alanının ticarileştirildiğini ifade etti.
 
Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 86’sı, Sağlıkta Dönüşüm’ün sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını “ağırlaştırdığını”, yüzde 84’ü ise “toplum sağlığı hizmetlerini” gerilettiğini düşündüklerini söyledi.
 
“IMF ve Dünya Bankası projeleridir”
Araştırmaya katılan sağlık mensuplarının çoğunlukla Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalıştıklarının belirlendiği araştırmada; sağlık çalışanlarının en yüksek oranda Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile “Hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir.” ve “Hastalar müşteri olarak görülmektedir.” ifadelerini onayladıkları saptandı.
 
“Sağlıkta Dönüşüm Projesi, uluslararası kuruluşlarca yürütülmektedir fikrine katılıyorum.” diyen katılımcıların oranı yüzde 69 olurken, “IMF ve Dünya Bankası projeleri” olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 69 oldu.
 
“Sağlık profesyonellerinin saygınlığı azaldı”
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin toplum sağlığı hizmetlerini geriletmekte olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 84 olurken, halkın gözünde sağlık çalışanlarının saygınlığının düşmesine yol açtığını düşünenlerin oranı ise yüzde 81 olarak belirtildi.
 
“Hastaneler işletmelere dönüştürüldü”
Arzu Kader Harmancı Seren’in yaptığı çalışmaya göre, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile  “Hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir.” ve “Hastalar müşteri olarak görülmektedir.” ifadelerini en yüksek oranda onayladıkları belirlendi.
 
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, katılımcıların Sağlıkta Dönüşüm sürecinin sağlık alanını ticarileştirdiğine ilişkin ifadeye yüksek düzeyde katılmaları, hastanelerin işletmeleştirilmesi ve hastaların müşterileştirilmesi ifadelerine ilişkin görüşleri ile paralel bulundu.
 
İlaç tüketimi ve fazla tetkik yazılma oranları artmadı 
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile “İlaç tüketimi artmakta mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 61’i artmadığını ifade ederken, daha fazla tetkik yazılmakta olup olmadığının sorgulandığı soruya ise katılımcıların yüzde 59’u “Hayır” cevabını verdi.