Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Kamu hastaneleri 'işyeri hekimi' bulamıyor - 20-10-2014


 Kanuni zorunluluğa rağmen kamu hastanelerinin; çalışan tüm personelini yaptığı işin riskiyle ilgili bilgilendirecek ve eğitecek, gerekli tedbirleri alması için de yöneticileri uyaracak gönüllü işyeri hekimi sıkıntısı yaşadığı iddia edildi.

Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Abdullah Bozkır, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, Kamu Hastaneleri Birliği'nin tüm kamu hastanelerine yazı göndererek, gönüllülük esasına dayalı çalışacak işyeri hekimi aradığını, hastanelerin ise 'Gönüllülük esasına dayalı çalışacak işyeri hekimi bulunamadı' şeklinde cevap gönderdiğini iddia etti. Yasayla birlikte sektörlerin 'Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli' olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Bozkır, kimyasal ve biyolojik riskin yüksek olduğu hastanelerin 'çok tehlikeli' sınıfta yer aldığını söyledi. Bozkır, "Devlet hastanelerinde işyeri hekimi yok. Trajikomik ama gerçek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birbirinden habersiz. Çünkü çok tehlikeli sınıfta yer alan hastanelerde iş güvenliği uygulamaları yetersiz ya da yok." dedi. BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, çok tehlikeli sektörlerde işyeri hekimi olmak isteyen doktorların 180 saati teorik, 40 saati de pratik olmak üzere 220 saatlik bir eğitime tabi tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bozkır, 6331 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun birinci maddesinin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlediğine dikkat çekti. Bozkır, "Kanun, 'Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir' diyor, ancak kamu ve özelde birçok işveren sorumluluğunu yerine getirmiyor." dedi.