Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Kordon Kanı Nakli Endikasyonları İle İlgili Duyuru - 22-09-2014


 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

DUYURU


10.09.2014


KORDON KANI NAKLİ ENDİKASYONLARI İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Hematopoetik kök hücre nakli endikasyon ve kriterlerini içeren listeler Kurumumuz web sitesinde 01/04/2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Yine Sağlık Bakanlığınca Kordon kanı nakli endikasyon ve kriterlerinin Allojenik hematopoetik kök hücre nakli endikasyon ve kriterleri ile aynı olduğu bildirildiğinden 11/09/2014 tarihinden itibaren Kordon kanı nakillerinde uygulamanın söz konusu listelerde yer alan Allojenik hematopoetik kök hücre nakillerine ait tanı, ICD-10 kodu, hastalık evreleri ve açıklamalarda belirtilen kriterler doğrultusunda  yapılması hususunda,

Bilgilerinizi rica ederim.

kaynak: sağlık aktüel