Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Aile hekimliğinde durum: Kötü - 08-09-2014


 Tükenmişlik; bireyi, çalıştığı kurumu ve çevresini olumsuz etkileyen sosyal bir durum.
 
Bu konuda yapılan çalışmalar, tükenmişliğin iş kaybı, çeşitli toplumsal problemler ve hatta psikiyatrik hastalıklara kadar giden çok ciddi problemlere neden olduğunu gösterdi.
 
Kayseri il merkezinde çalışan 143 aile hekiminin katıldığı bir araştırmaya göre, aile hekimlerinin büyük bir kısmı aile hekimliği uygulamasının hekimler arasındaki rekabeti, iş yükü ve stresini, etik yozlaşmayı artırdığını; yarısı ise sosyal hayatlarına ve mesleki gelişimlerine ayırdıkları zamanı azalttığını düşünüyor.
 
 
Yüzde 67’sine göre “tükenmişlik arttı” 
 
Araştırma kapsamında “Çalışma şevki” başlıklı soruya hekimlerin yüzde 19’u “Arttı”, yüzde 48’i “Azaldı”, yüzde 31’i ise “Değişiklik olmadı” cevabını verirken, katılımcıların, aile hekimliği uygulamasına başladıkları dönemle şu anki memnuniyetlerini kıyaslamaları istendiğinde, yüzde 61’i memnuniyetlerinde azalma olduğunu bildirdi.
 
Zeynep Baykan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, tükenmişlik düzeyinin arttığını savunan katılımcıların oranı yüzde 67 olurken, “Değişiklik olmadı” diyen katılımcıların oranı ise yüzde 26’da kaldı.
 
 
“Çalışma süresiyle birlikte alınan ücret de arttı”
 
Araştırmaya katılan hekimler, yeni getirilen aile hekimliği sistemi ile günlük/aylık çalışma süresinin yüzde 53 oranında arttığını söylerken, alınan ücretle ilgili soruya hekimlerin yüzde 67’si arttığını, yüzde 19’u ise değişiklik olmadığını kaydetti.
 
Ayrıca, yeni uygulamalarla aile hekimlerinin kendilerine ve sosyal hayata ayırdığı zamanın yüzde 51 oranında azaldığı belirtilirken, mesleki gelişime ayrılan zamanın da yüzde 48 oranında azaldığı bildirildi.
 
Araştırmada etik yozlaşma kriterine bakıldığında çıkan sonuç ise yüzde 73 oranında arttığı, yüzde 23 oranında değişiklik olmadığı yönünde oldu.
 
Hekimlerin yüzde 29’u aile hekimliği uygulaması sürecinde çalışma koşullarının iyileştiğini, yüzde 39’u kötüleştiğini, yüzde 31’i ise değişmediğini ifade ederken,  psikolojik durumlarındaki değişim sorgulandığında hekimlerin yüzde 51’i olumsuz etkilendiğini belirtti.
 
 
 
Yüzde 75’i iş yükünün arttığını ifade etti
 
İş yükünün belirlenmesi amacıyla yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 75’i arttığını belirtirken, iş stresiyle ilgili soruya hekimlerin yüzde 73’ü  “Arttı”; yüzde 10’u “Azaldı”, yüzde 17’si ise “Değişiklik olmadı” yönünde görüş bildirdi. 
 
 Türk Aile Hekimliği Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, “Aile hekimliği uygulamasına geçtikten sonra daha iyi konumda olduğumu düşünüyorum.” diyen kişi sayısı 55 iken, “Değişmediğini düşünüyorum.” diyen 49, daha kötü konumda olduğumu düşünüyorum diyen kişi sayısı ise 39 oldu.
 
 
 
Bu yazının tüm hakları Medimagazin'e aittir. "www.medimagazin.com.tr" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©