Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Üst öğrenim tamamlayan sağlıkçılar mali haklardan faydalanabilecek - 08-08-2014


MEHMET BARLAS

AYDIN (İHA) - Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Sağlık -Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, yaptığı açıklamada; “Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru (toplum sağlığı, laboratuar, röntgen vb.), hemşire, ebe kadrolarında görev yapan ve sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek herhangi bir önlisans veya lisans programından mezun olanlara, mezun olunan bölüm için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi için Sendikamız tarafından Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştı. Sendikamızın girişimleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na görüş sorulmuş ve gelen cevabi yazıda sağlık hizmetleriyle ilgili üst öğrenimin bitirilmesinin ibrası halinde bu kazanımların verilmesi gerektiği ifadelerine yer verilmişti. Maliye Bakanlığı cevabında; teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatı ödenmesinde, bitirilen öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması’, ‘ kurumun görev alanıyla ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği belirtilmiştir” dedi.

Sağlık -Sen’in girişimleriyle sağlık çalışanlarına üst öğrenim hakkı elde edildiğini anımsatan Karaer, “Maliye Bakanlığı’nın bu görüşünün üzerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22 Temmuz 2014 tarihli yazıda; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıflara dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlık ve mesleki tekniğe üst öğrenim olması halinde Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesi gerektiği tüm teşkilata duyurulmuştur” diye konuştu.

kaynak: www.sağlık aktüel