Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Özel hastanelere habersiz denetim - 08-08-2014


Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin hizmet kalitelerini ansızın gerçekleştireceği denetimlerle kontrol edecek.

Ruhsata esas denetimler ile seviyelendirme ve tescil denetimi dısındaki denetimler, onceden bildirilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yayımladı.

Özel saglık kurum ve kuruluslarının denetim usul ve esaslarını, denetim birimleri ile denetleyicilerin gorev, yetki ve sorumluluklarını, idari yaptırımların uygulanmasında uyulacak usul ve esasları belirleyen yönerge kapsamında, denetimler için il sağlık müdürlüklerinde birimler kurulacak.

Gerek duyulması halinde Bakanlıkca, iller arasında capraz denetim yapılabilecek.

Denetleyiciler, saglık kurum ve kuruluslarının olagan ve olagandısı denetimlerini yapacak, ayrıca denetim sonunda formlar duzenleyecek.

-Öz denetim

Denetçiler, denetimin yapılacagı saglık kurum ve kuruluslarının ismini acıklayamayacak, yaptıkları gorevle ilgili islemler hakkında ucuncu sahıslara bilgi veremeyecek, ihbar ya da sikayetler uzerine yapılan olagandısı denetimlerde ihbar ve sikayette bulunanların kimliklerini acıklayamayacak, gorevleri sırasında nezaket kurallarına uygun hareket edecek.

Saglık kurum ve kurulusların sorumlu mudurleri veya yardımcıları, 6 ayda bir oz denetimini yaparak sağlık mudurlugüne bildirecek.

-Amacına göre denetimler

Yönergeye göre, ruhsata esas denetim, hizmete esas denetim, seviyelendirme ve tescil denetimi olmak uzere amacına gore 3 turlu denetim yapılacak.

Ruhsata esas denetimde, Bakanlıkca ruhsatlandırılan ozel saglık kurum ve kuruluslarının, ruhsata esas sartları tasıyıp tasımadıklarına bakılacak.

Hizmete esas denetimde, özel saglık kurum ve kuruluslarının hizmet sunumlarının Bakanlık mevzuat ve duzenlemelerine uygunlugu degerlendirilecek.

Seviyelendirme ve tescil denetimi ise özellikli birimlerin seviyelendirme ve tescil surecinde yerinde yapılacak.

-Gerekçesine göre denetimler

Olagan, olagandısı ve sure sonu denetimi olmak uzere gerekcesine gore de 3 turlu denetim gerçekleştirilecek.

Olagan denetimler, ruhsata esas, hizmete esas ve seviyelendirme-tescil denetimlerinin belirlenen surelerde yapıldıgı rutin denetimler olacak.

Olagandısı denetim ise ihbara, sikayete binaen veya resen yapılacak. Bu denetimler, ihbar ve sikayetin il sağlık mudurluğü kayıtlarına girdigi tarihten itibaren en cok 1 ay icerisinde tamamlanacak.

Sure sonu denetimi, olagan ve olagandısı denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi icin verilen sure bitiminde yapılacak. Sure sonu denetiminde sadece uygunsuzlugun giderilip giderilmedigine yonelik denetim yapılacak ve denetim tutanagında bu belirtilecek.

 

Cezalar

Denetim sonunda, özel hastanede eksiklik tespit edilmesi halinde, süre verilmesi, uyarı, idari para cezası, faaliyet durdurma cezası, ruhsat iptali, ruhsatın geri alınması şeklinde mueyyideler uygulanacak. Süre verilmesi dışındaki mueyyideler uygulanmadan once özel sağlık kuruluşlarının savunmaları alınacak.

Denetimler, Bakanlıkca yayımlanan mevzuata, politika ve duzenlemelere uygunlugun saptanmasıyla sınırlı olacak. Ayrım gozetmeme ve gizlilik ilkelerine uyulacak.

Ruhsata esas denetimler ile seviyelendirme ve tescil denetimi dısındaki denetimler, denetimi yapılacak özel sağlık kuruluşuna onceden bildirilmeden (habersiz) yapılacak.

Ihbar ve sikayet uzerine yapılan olagandısı denetimler de sağlık kuruluşları açısından ansızın olacak.

Bu yıl içinde yapılan denetimler sonucu faaliyet durdurma mueyyidesi ongorulenlerden henuz uygulanmamıs olanlar icin lehteki mueyyide uygulanacak.

kaynak: medimagazin.com