Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Diş Hekimi ve Aile Hekimi Başhekim olabilir mi? - 09-07-2014


  kaynak: sağlık aktüel
Aktif   Sağlık  Sendikası tarafından  Türkiye  Kamu Hastaneleri  Kurumuna  alttaki sorular soruldu.

İşte  bu sorular; 

1.) Tıp Alanında Doktorası ile yasada  geçen  alanlarda lisans  yada yüksek  lisansı  bulunmayan “ DİŞ TABİPLERİ” herhangi bir  kuruma  Baştabip olabilir mi? 

2.)  Halk  Sağlığı  Kurumlarına  bağlı İlçe Devlet Hastaneleri ile İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan  Diş  Tabipleri bu  kurumlara  Baştabip olabilir mi? 

3.)  Halk  Sağlığı  Kurumlarına  bağlı İlçe Devlet Hastaneleri ile İlçe Entegre Hastanelerinde görev yapan Pratisyen Hekim,  Uzman  Hekim yada  Aile Hekimliği  Uzmanı  var iken  kurumda  görevli  Diş Tabipleri Baştabip olabilir mi? Olabilirse usul ve esasları nelerdir? 

4.)  Kurumda  görevli Pratisyen Hekim,  Uzman  Hekim ya da  Aile  Hekimliği  Uzmanı  var iken  Diş  Tabipleri  kurum amiri, ilçe  sağlık  müdürü, TSM sorumlu hekimi olabilir mi? 

5.) 5258 sayılı yasaya tabi  çalışan   Aile  Hekimleri  kurum amiri, ilçe  sağlık  müdürü, TSM sorumlu hekimi vb. görevlerini yürütebilir mi? 

6.)  Sağlık  Bakanlığı, TKHK ve THSK onayı bulunmadan; İlçe Devlet Hastanesi Baştabipliği, İlçe Entegre Hastanesi Baştabipliği, İlçe  Sağlık  Müdürlüğü, İl yada İlçe TSM Sorumlu Hekimliği vb. görevler yürütülebilir mi? 

7.) Sayılan mevzuatlara aykırı şekilde atanan yada  Sağlık  Bakanlığı, TKHK ve THSK onayı bulunmayan bu kişilerin   tesis  ettiği   ve  işlemler   hukuken   geçerlimidir

Sağlık  Bakanlığı, İlçe Hastanelerinde eğer  uzman  tabip ve pratisyen tabip yok  ise   Diş  Hekimlerinin Başhekim olarak ikinci görev yürütebileceğini bildirmektedir. Ne  yazık  ki,  Sağlık  Bakanlığının (THSK) bu görüşünün doğru olmadığını düşünüyoruz. Şöyle ki; 

Aktif   Sağlık  Sen olarak;  Sağlık   hizmetlerinin  bir  ekip   işi  olduğunu, hekimin olmadığı bir hastanede Başhekiminde olamayacağını savunuyoruz. Bize göre bir yerde Hekim yoksa hastanede olamaz! Başhekimde olamaz. Ayrıca, bizler; 

Yasal dayanağı olmadığı halde bazı küçük ilçe hastanelerinde idareye  yakın  ve torpilli personellerin başhemşire ( Sağlık   Bakım   Hizmetleri  Müdürü) olarak görev yaptıklarını biliyoruz. Bu görüşten sonra,  Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatının mevzuata ve bakanlık görüşlerine  uygun  hareket etmesini bekliyoruz. 

Aktif   Sağlık  Sen olarak;  Sağlıkta  kaynak  israfının  önüne  geçirmesini   istiyoruz . İdarecilerin  sağlık   yönetimi alanında  eğitim  almış  deneyimli  ve liyakatli  kişilerden  seçilmesini  istiyoruz . Henüz mesleğinin başında veya asaleti bile tasdik olmamışken tecrübesiz memurların idareci yapılması kadar tehlikeli ve vebali  büyük  olamayacağını düşünüyoruz. 
 

 

Sonuç olarak;  Sağlık  Bakanlığı taşra teşkilatındaki ilçe hastanelerindeki mevcut durumu tekrar gözden geçirmeli  ve  yeniden  bir planlama ve  değerlendirme  yapmalıdır.