Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Erkekler neden hemşire olmak istiyor? - 09-07-2014


kaynak:sağlık aktüel 
Erkekler neden hemşire olmak istiyor. Hemşirelik bayan mesleği olmaktan çıkıyor.

Günümüzde erkek hemşirelerin sayısının artması toplumsal beklentilerin değiştiğini gösterirken, bu artışın nedenleri arasında; hemşireliğin daha iyi bir statü kazanması, cinsiyette denge sağlama, erkeklerin bu mesleğe olan endişelerini azaltma, kariyer imkânları, iş güvenliği ve maaş gibi pek çok faktör yer alıyor.

İş olanağı yüksek olduğu için  tercih  ediliyor

Atatürk  Üniversitesi  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 194 erkek öğrenciyle yürütülen çalışmada, erkek öğrencilerin hemşireliği seçme nedenleri incelendiğinde; yüzde 52’sinin “İş olanağı yüksek olduğu için” , yüzde 39’unun “Ailesi/çevresi istediği için”, yüzde 30’unun “ Üniversiteye  giriş  puanı  bu bölüme yettiği için” hemşirelik mesleğini  tercih  ettikleri saptandı.

Bazı kesimler tarafından kadın mesleği olarak görülmesine rağmen erkek öğrenciler bu bölümde okumaktan memnun olduklarını belirtirken, bu durum erkek öğrencilerin hemşire unvanını benimsediklerini göstermesi açısından önemli bulundu.

Kentten gelen erkek öğrenciler daha fazla  tercih etti

Yaşanılan yer olarak bakıldığında öğrencilerin yüzde 43’ünün il, yüzde 43’ünün ilçe, yüzde 13’ünün ise köyde yaşadığı tespit edildi.

Hemşirelik öğrencilerinin yarısına  yakını  kent kökenliyken, hemşirelikte lisans düzeyinde eğitime başlandıktan sonra mesleğin statüsünün de artmasına bağlı olarak, kentsel bölgeden gelen öğrencilerin bu mesleği daha fazla  tercih  etmeye başladığı belirlendi.

Hemşireliği  tercih  eden öğrencilerin çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik katmanlardan geldiği sonucuna varılırken, bu bulgular, mesleğin geleceğini oluşturacak grupların geldikleri kesimi ve özelliklerini yansıtması açısından önemli görüldü.

Daha çok “genel liseden” mezun öğrenciler seçti

Araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 76’sının genel liselerden, yüzde 11’inin Anadolu-Fen liselerinden, yüzde 10’unun süper liseden, yüzde 2’sinin de sağlık meslek liselerinden mezun olduğu saptandı.

Mehtap Kavurmacı ve Sibel Küçükoğlu’nun yaptığı çalışmaya göre, öğrencilerin annelerinin yüzde 95’inin ev hanımı, yüzde 4,1’inin ise çalışan olduğu saptandı. Baba mesleği sonuçlarına bakıldığında yüzde 23’ünün işçi/memur, yüzde 61’inin serbest, yüzde 14’ünün ise emekli olduğu belirtildi.

İlk  tercihleri  arasında “hemşirelik” yer aldı

Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 27’sinin hemşireliği ilk beş  tercihinde  seçtiği sonucuna varılırken, yüzde 72’si hemşirelik bölümünü okumaktan memnun olduğunu söyledi.

Mesleği seçme nedenleri sıralandığında, yüzde 16’sı “Mesleği sevdiğim için”, yüzde 27’si “İnsanlara yardım etmek istediğim için”, yüzde 39’u “Ailem/çevrem istediği için”, yüzde 52’si “İş olanağı yüksek olduğu için”, yüzde 24’ü “Yüksek gelir getiren bir meslek olduğu için”, yüzde 2’si “Sağlık meslek lisesi mezunu olduğum için”, yüzde 4’ü “Bu mesleğe yeteneğim olduğunu düşündüğüm için”, yüzde 30’u “ Üniversite  giriş  puanım bu bölüme yettiği için”, yüzde 3’ü “Toplumda saygın bir meslek olduğu için”, yüzde 2’si ise “Bir  üniversite bitirmiş olmak için” yanıtını verdi.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 37’sinin 1. sınıf, yüzde 25’inin 2. sınıf, yüzde 18’inin 3. sınıf, yüzde 18’inin ise 4. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.