Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Binlerce sağlık çalışanı işsiz kalabilir! - 22-05-2014


 hekimleri  ücretlerini  kendileri vererek hemşire, ebe ve ATT istihdamı sağlıyor. İstihdam ettikleri bu personeller ile sağlık  hizmetinin  daha iyi verilmesini hedefliyor.

Aile  Sağlığı Merkezlerinin sınıflama kriterleri içinde bir çok gider olmasına rağmen  aile  hekimlerine en ağır mali külfeti getiren  kalem  personel istihtamı.  Aile Hekimlerinin 657 sayılı devlet memurları kanunu hükümlerine tabi olmadığını dile getiren  Aile -Sen Başkanı Dr.Lütfi Tiyekli 'Buna rağmen güdümlü bazı yapıların zayıflamaması, maddi  kaynaklardan  mahrum kalmaması için kamu sendikacılığı içine, zorlama bir yorumla  dahil edilmişlerdir. Kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarına çözüm üretebilecekleri sendikal bir yapı içinde olmamaları istenmiştir. 2013 Yılı toplu sözleşmesi kamu  çalışanlarının  yanısıra  Aile Hekimleri için de tam bir yıkım olmuştur. Yetkilendirilmiş oluşum verilen görevi layıkı ile  yerine getirmiştir.  Aile  Hekimlerinin yaptığı tüm  harcamalara %4,89 artış yapılmıştır.  Aile  Hekimlerinin vatandaşın iyi hizmet  alması için  çalıştırdığı  personele verdiği  ücret , Aile  Sağlığı Merkezlerinin ısıtma, aydınlatma, soğutma vb alanlarında kullanılan enerji maliyetleri verilen artışın kat be kat üstünde artmıştır.  Asgari ücrette artış %11 olmuştur.  Maliye Bakanlığının   Aile  Sağlığı Merkezlerininin  standartlarını  düşürme isteği her  yerde dile  getirilmektedir . Belki de yapılan uygulama  Maliye Bakanlığının  isteğini  yerine  getirmek içindir?' diye konuştu .

Aile  Sağlığı Merkezlerini devletin işletme haline kendisinin getirdiğini iddia eden Dr.Tiyekli 'İşletmelerden aynı  kaliteyi   devam ettirmeleri  isteniyorsa bunun karşılığı mutlaka verilmelidir. “Ben verdiğim  parayı artırmam ama siz aynı  kalitede  devam edeceksiniz” demek hiçbir mantıkla açıklanamaz.  Aile  Hekimlerinden vatandaşın iyi  hizmet  alması adına yapılan masrafları sübvanse etmesi beklenmektedir. Artan maliyetleri Aile  Hekimleri karşılamak zorunda mıdır?  Aile  Hekimlerinin önünde tek çıkar yol kalmaktadır: masrafları kısmak.' diye  konuştu .

Bu durum karşısında  aile  hekimlerinin öncelikli olarak personel masrafından kısmak isteyeceklerini belirten Tiyekli  'Eğer kayıplar telafi edilmezse  Aile  Hekimliği  sisteminde   çalışan  binlerce  kişi  işsiz kalma tehditi altınadır . Yetkililer bir  an  önce bu duruma el atmalıdır. Kayıplar telafi edilmelidir.  Aile  Hekimlerinin hak edişleri,  asgari ücretteki  artış oranı oranında artırılmalıdır. İvedi bir şekilde bu soruna çözüm bulunmazsa Aile  Sağlığı Merkezlerinde  çalışan  binlerce  kişi  işsiz kalma tehditi  altındadır . İşsiz kalacak  çalışanların  vebali bu  düzenlemeyi  yapmayanlarda olacaktır. ' dedi.

 
Kaynak: Haber Kaynağı