Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Dünya Sağlık Asamblesi'nin 67. toplantısı Cenevre’de başladı - 22-05-2014194 ülkeden temsilcinin hazır bulunduğu asambleye Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan başkanlığında bir heyet katıldı.

24 Mayıs’a kadar devem edecek toplantının ana teması "Sağlık ve İklim" olarak belirlendi. Küresel ısınmayla birlikte gelen iklim değişikliklerinin sağlığa etkilerinin ele alındığı toplantıda; “Uluslararası Sağlık Tüzüğü”, “Yenidoğan Sağlığı”, “2015 Sonrası Tüberküloz Küresel Eylem Planı”, “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadele Küresel Eylem Planının İzlemi” ve “Sağlığın Sosyal, Ekonomik ve Politik Belirleyicileri” konuları da ele alınıyor.

İşbirliği metotlarını gözden geçirmeliyiz 

Dünya Sağlık Asamblesi toplantısında Türkiye adına konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, özellikle taşıyıcı yoluyla bulaşan hastalıkların küresel sağlık için önemli bir tehdit olmaya devam ettiğini söyledi. Sağlık alanında uluslararası dayanışmayı pekiştirmek ve işbirliği yapmak için kullanılan metotların gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Atbakan, söz konusu hastalıklara karşı ortak, etkili ve çok iyi koordine edilmiş bir şekilde savaşmak gerektiğini  vurguladı. Bu amaca ulaşmak için, sağlık ekiplerinin daha fazla uluslararası işbirliği yapmaları gerektiğine işaret eden Atbakan, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelenin diğer önemli büyük sorun olduğunu vurguladı. Bu konuda artan küresel farkındalık ve siyasi taahhüt dolayısıyla mutlu olduklarını kaydeden Atbakan, "Birbirimizin deneyimlerinden öğreneceğimiz daha çok şey var. Dayanışmayı pekiştirmek ve birbirimizle işbirliği yapmak için kullandığımız metotları gözden geçirmeliyiz" diye konuştu.

Hizmetlere erişimde önemli mesafe katettik

İnsanların sağlık ihtiyaçlarının farklı olduğunu ifade eden Ekrem Atbakan, hizmetlere erişim noktasında her hangi bir sorunun olamaması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde gerçek anlamda eşitlikten bahsedilemeyeceğini kaydetti. Türkiye'nin son 12 yılda sağlık alanında reform niteliğinde önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Atbakan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz, daha sağlıklı bir dünya için özellikle iklim değişikliği ve diğer çevresel konuların çözülmesine önem veriyor.”

Ayrıca Türk heyeti; Moğolistan, Arnavutluk, İran, Hollanda, Singapur gibi birçok ülke Sağlık Bakanı ve üst düzey yetkililer ile ikili görüşmeler yapıyor.