Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Enfeksiyonların Türkiye'ye maliyeti iki milyar dolar - 02-03-2014


 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğim çalışmalar ve uluslararası verilerin ışığında Türkiye'de yılda en az 100-200 bin dolayında sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonunun görülebileceğini düşünüyorum ve bu infeksiyonların ülkemize maliyetinin iki milyar doları aştığına inanıyorum" dedi.

Yalçın, hastane infeksiyonlarırının dünyada, "'sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar" adlandırıldığını belirterek, bu tür infeksiyonların, sağlık hizmeti verilirken oluşan infeksiyonların büyük bir bölümünü oluşturduğunu ve en çok da yoğun bakıma yatan hastaları tehdit ettiğini söyledi.

Dernekleri tarafından 7-9 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bu yıl üçüncüsü düzenleneceğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu: "Sağlık Bakımıyla ilişkili infeksiyonlar sempozyumu"nda konuyla ilgili güncel bilgiler paylaşılacağına dikkati çeken Yalçın, "İnfeksiyonlar, sağlık hizmeti veren kuruluşlarla yakın temasta olan, altta yatan kronik rahatsızlıkları bulunan ve uzun süreli bakım hizmeti veren yerlerde kalan hastalarda görülüyor. Hastaların herhangi bir nedenle sağlık hizmeti alıyor olması, hastanede yatma, altta yatan hastalıklarının varlığı, geçirilen operasyonlar, travmalar, bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanmak, yoğun bakım ünitelerinde yatıyor olmak ve başka birçok faktör bu infeksiyonlar açısından risk yaratmaktadır."

"SAĞLIK PERSONELİNE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Türkiye'de sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların sıklığıyla ilgili yeterli veri olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Yalçın, şöyle devam etti: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğim çalışmalar ve uluslararası verilerin ışığında Türkiye'de yılda en az 100-200 bin dolayında sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonunun görülebileceğini düşünüyorum ve bu infeksiyonların ülkemize maliyetinin iki milyar doları aştığına inanıyorum. Ayrıca belirli infeksiyonlarda (ventilatörle ilişkili pnömoniler, kan-dolaşımı infeksiyonları) daha fazla olmak üzere çok sayıda hastanın kaybedildiği de önemli bir gerçektir. Bu infeksiyonların önlenmesinde sağlık personeline büyük görev düştüğünü kaydediyor.

EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ

Hasta bakımı öncesi ve sonrası el hijyeni en önemli ve etkin faktör olduğunu vurgulayan Nevzat Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu amaçla gerçekleştirilecek her uygulamanın (eğitim, uygulamalar, kampanyalar vb) çok büyük önemi vardır. Rehberler eşliğinde hastaların izolasyonu infeksiyonların yayılmasının önlenmesinde en çok önem taşıyan konulardan biridir. Hasta ve yakınlarına da düşen çeşitli görevler vardır. Özellikle hasta yakınlarının ziyaretlerde dikkat etmesi gereken hususlar da önemlidir. Maliyeti oldukça düşük kontrol programlarının etkin olarak uygulanmasıyla bu tür enfeksiyonların azaltılabilir. Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların sebep olduğu yüksek maliyeti, uzamış yatış sürelerini ve mortaliteyi azaltmak mümkündür. Çok ilaca dirençli mikroorganizmalarla mücadele, antibiyotik kullanımının kontrolü, kanıta dayalı enfeksiyon kontrol stratejileri, bilgisayar programlarıyla hasta kayıtlarının gerçekleştirilmesi, yeni sağlık uygulama sistemleri ile sağlık çalışanlarının davranışları ve bunlara ilişkin düzenlemelerin bu infeksiyonların sıklığının azaltılmasında önemli katkıları bulunmaktadır."