Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Tıbbi uyuşmazlıklarda hastaların dava açması kolaylaşıyor - 27-02-2014


 Kaynak:Zaman

Özel sağlık kuruluşlarını, muayenehanesinde hizmet veren bağımsız doktorları ve hastaları yakından ilgilendiren yeni bir dönemin başlayacağını açıklayan Petek, tıbbi müdahalelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların, 2013 Kasım ayında Resmî Gazete'de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına alındığına dikkat çekti.

 

Bu uyuşmazlıkların kanunun yürürlüğe gireceği 28 Mayıs 2014'ten itibaren asliye hukuk mahkemeleri yerine tüketici mahkemelerinde görüleceğini dile getirdi.

 

Doç. Dr. Petek şunları söyledi: "Yeni düzenleme, özel hastanelerle bağımsız çalışan hekimler tarafından yerine getirilen, hukukta 'vekalet ve eser sözleşmesine dayalı' olarak ifade ettiğimiz tıbbi müdahalelerdeki uyuşmazlıkları içeriyor. Tüm tedaviler ve cerrahi girişimler bu kapsama giriyor. Bunlardan kaynaklanan uyuşmazlığın değeri eğer 2 bin liranın altındaysa ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3 bin liranın altındaysa il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde 2–3 bin lirası arasındaysa il tüketici hakem heyetlerine gidilecek. Bu miktarların üzerindekilerde ise tüketici mahkemeleri yetkili olacak. Tüketici mahkemelerinde açılacak davaların harçtan muaf olması, genel mahkemelere göre başvuruları kolaylaştırıcı ve tüketicilerin haklarını daha kolay elde etmelerini sağlayıcı nitelikte. Yeni uygulamanın bu yönüyle hastaların lehine olduğunu söyleyebiliriz."

 

Yargının da rahatlayacağına dikkat çeken Hasan Petek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu kanunu uygulamak üzere uzmanlık esasına dayanan özel tüketici mahkemeleri kuruldu. Bu özel konumdaki mahkemeler, genel mahkemelerin iş yükünü azalttığı gibi önlerine gelen dosyaları özel yargılama usulleri içerisinde daha hızlı ve isabetli bir şekilde sonuçlandıracak. Kamu hastanelerinde yapılan tıbbi müdahalelerden kaynaklanın uyuşmazlıklarda ise durum farklı. Bu hastanelerde eğer hizmet kusuru olmuşsa idare aleyhine idare mahkemesinde dava açılır; idare, zararı tazmin ettikten sonra kusurlu sağlık personeline bunu yansıtabilir. Sağlık personelinin kişisel kusuru varsa idare bundan sorumlu olmadığından, sadece sağlık personeli aleyhine asliye hukuk mahkemesine başvurmak gerekir."