Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Akıllı kanser ilacı bizde de umut - 28-02-2014


 
İngiltere'de, iki hafta ömrü kalan Hodgkin olmayan lenfoma hastası Ian Brooks'un durumunda hızla iyileşme sağlayan ilaç, Türkiye'de de umut veriyor. ABD Stanford Tıp Fakültesi'nde geliştirilen "Brentuximab Vedotin" adlı ilaç, CD47 proteinini bloke ediyor. 2011'de ABD, 2012'de de Avrupa'da kullanımı onaylanan ilaç, Türkiye'de de hedefe yönelik tedavilerde benzer proteini bloke etmek için kullanılıyor. İlaç, Sağlık Bakanlığı tarafından istenen hastalar için Türkiye'ye getiriliyor. Fakat kullanımda olmasına rağmen ilacın uzun vadedeki sonuçları henüz tam bilinmiyor. Türk uzmanlar, mucizevi ilacı şöyle değerlendiriyor:


'BAKANLIK İTHAL EDİYOR'
Prof. Dr. Rejin Kebudi (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi): Bu ilaç daha çok erişkinlerde kullanılıyor. İlacın nüksetmiş ve normal kemoterapiye cevap vermemiş Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma hastası erişkinlerde çalışmaları yapılmış ve yararlı olduğu görülmüş. İlaç hücerlerin çeperindeki bir maddeye bağlanıyor. Yani tümör hücresinin üstünde CD30 reseptörü var. Bu ilaç ona karşı antikor geliştiriyor. Hedeflenmiş tedavilerde özellikle erişkin çalışmalarında sağ kalımı uzattığı görülmüş. İlacın daha geniş hasta gruplarında da çalışmaları sürüyor. Çocuklarda ise nüksetmiş, dirençli lenfomalarda CD30 reseptörü görülmüşse bu tedaviye yönelinebiliyor. Bu tip hastalarda CD30'u pozitif ise Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak, ilacın ülkemize getirilmesi isteniyor. Bakanlık hızlıca onay yazısını gönderiyor. Çare bulamadığımız çocuklarda yarar sağlayacağına inanıyorsak bu maddeyi getirebiliyoruz. İlaç yeni bir ajan olduğu için çalışmalar devam etmekte. Bu tip moleküllerin bulunması nüks ve dirençli hastalar için büyük bir umuttur. İnsanlar bu hastalık karşısında çaresiz kalıyor ve bu tür moleküllerin bulunması dünya için olduğu gibi ülkemiz için de umuttur.

'HEDEFE YÖNELİK İLAÇ'
Prof. Dr. Yahya Büyükaşık (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi): Bu ilaç Hodgkin lenfoma hastalarında ilik nakli yapıldıktan sonra hastalık nüks olursa, ikincisi hasta ilik nakline müsait değilse ve iki çeşit tedavi aldıktan sonra hastalığı nüksederse, bir de sistemik anaplastik büyük hücreli lenfomalarda kullanılıyor. Bunda da eğer birinci tertip tedaviden sonra hastalık nüksederse bu ilaca başvuruluyor. Yani şu anda ilaç ancak hastalık nüksettikten sonra kullanılabiliyor. Belki ilerde daha teşhis olduğu gibi kullanılabilecek. Bu ilaç Türkiye'de henüz onaylanmadı. Biz üniversitemizde birkaç defa bu tip hastalarımızda kullandık. Sağlık Bakanlığı'na ilacın getirilmesi için başvurduk. Sağlık Bakanlığı'da ilacı ithal etti. İlacın gerçekten sonuçları umut verici. Bu ilaclar, tedavide çığır açması beklenen ilaçlardır. Her ne kadar şu anda nüks eden hastalıklarda kullanılsa da belki ilerde başka tip lenfomalarda ve başka kanser türlerinde de umut verecek. Çalışmalar hâlâ sürüyor. Biz bu ilaçlara hedefe yönelik ilaçlar diyoruz.

'TÜMÖRLÜ HÜCREYİ AYIRIR '
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık (İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı): Brentuximab vedotin, tümör hücresi üzerindeki bir moleküle karşı geliştirilmiş antikora (anti CD 30) bağlanmış kanser ilacı bileşiğidir. Antikor, tümör hücresinde CD30 isimli zardaki bir molekülü tanır, bu moleküle bağlanır. Bir bileşik ilaç olan Brentuximab vedotin'deki tümör hücresini hedef almış antikor, sağlıklı doku ile tümör hücresinin ayırt edilmesine ve kanser ilacının sadece tümör hücrelerine ulaşmasını sağlar. Amerika'da 2011'de, Avrupa'da 2012'de onay almasını takiben Hodgkin Lenfoma ve anaplastik büyük hücreli lenfomada kullanılmaktadır. Ülkemizde de hematoloji uzmanlarının hastalarına sunabildiği akıllı ilaç grubunda bir ilaçtır