Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Bu hekimlere mecburi hizmet yok! - 25-02-2014


Cumartesi, 22 Şubat 2014

1 Ocak 2013 öncesinde Türkiye'deki bir tıp fakültesini bitirip yurt dışında çalışanlarla, 18 Ocak 2014 öncesinde yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak. Bu kişiler 18 Temmuz'a kadar Sağlık Bakanlığına başvurabilecek

ANKARA-Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3359 sayılı kanuna eklenen geçici 9. maddeyle, devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak tabip ve uzman tabiplerle ilgili tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için düzenleme yaptı.

Yurt dışında çalışıp Türkiye'ye dönmek isteyenlerle, eğitimini yurt dışında tamamlayan doktorlar için örnek dilekçeler hazırlandı.

1 Ocak 2013'ten önce Türkiye'deki bir tıp fakültesini bitirip yurt dışında mesleki faaliyette bulunanlardan, Türkiye'ye dönmek isteyen tabip ve uzman tabipler, çalıştıkları ülkenin yetkili mercileri tarafından verilen belgenin Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti, pasaport fotokopisi ve yurt dışında mesleki faaliyette bulundukları döneme ait giriş çıkışlarını gösterir Emniyet Genel Müdürlüğünden alacakları belgenin aslı ve örnek dilekçeyle 6 ay içinde Sağlık Bakanlığına başvurmaları halinde zorunlu hizmet yapmayacaklar.

Yurt dışında öğrenim görenler

18 Ocak 2014 tarihinden önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlardan da Türkiye'de çalışmak isteyenler, yurt dışından aldıkları tıp diplomasının Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesinin sureti, yurt dışından aldıkları uzmanlık veya yan dal uzmanlık belgesinin Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı suretiyle denklik işlemleri için gerekli belgeleri, diploma ve uzmanlık harcı makbuzu, kimlik fotokopisi ve örnek dilekçeyle 18 Temmuza kadar başvuru yaptıkları takdirde devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf olacak.

18 Ocak 2014 öncesinde yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp denkliğini alamayan tabip ve uzman tabipler için denklik şartı aranacak.

Düzenleme ne getiriyor?

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun geçici 9 maddesine göre, 1 Ocak 2013 tarihinden önce yurt dışında mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar, 6 ay içinde Türkiye'ye dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf sayılacak