Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

SGK'dan hekime, hastaneye ve işverene 'sahte rapor' takibi - 04-02-2014


ZAMAN

Pazar, 02 Şubat 2014

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), geçici iş göremezlik istatistik programı ile hekimler ve sigortalılarla anlaşarak yersiz istirahat raporu düzenlenmesinin önüne geçiyor. Bazı işverenlerin sigortalıların ücretlerini istirahat sürelerinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile finanse ettiği belirlenmişti. İşte SGK, bu tür suiistimallerin önüne geçmek için başlattığı program ile en fazla rapor düzenleyen hekim, hastane ve en çok rapor kullanan sigortalılar ve bu sigortalıların çalıştığı işyerlerinin tespiti sağlanıyor.

İstirahatlı olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce SGK’ya gönderilmesine ilişkin usul ve esaslarda Mart 2013 tarihinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle hem işverenlerin bildirim konusundaki yükümlülük süresi uzatılmıştı, hem de geçici iş göremezlik ödeneklerinin ödenmesi için çalışılmadığına dair bildirimin beklenmesi zorunluluğu kaldırılmıştı.İŞVEREN BİLDİRİMİNE SONYapılan düzenleme ile işverenler tarafından yapılan çalışılmadığına dair bildirim işleminin süresi, aylık prim hizmet belgesinin verileceği son günün bitimine kadar uzatıldı. Bildirim süresini uzatarak işverenlerin uygulamada yaşadıkları sıkıntıları önemli ölçüde azaltan bu düzenlemenin yanı sıra işverenler tarafından SGK’ya gönderilen aylık prim hizmet belgesinde istirahat halinin eksik gün nedeni olarak bildirilmesi de çalışılmadığına dair bildirim yerine geçiyor.Söz konusu düzenleme ile getirilen bir diğer önemli değişiklik ise işverenler tarafından yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim işlemi beklenmeksizin istirahat bitim tarihi itibari ile iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesinin sağlanması oldu. Böylece işverenlerin yükümlülüğünde olan bir işlemin geç yapılmasından ya da hiç yapılmamasından dolayı sigortalıların yaşadığı sorunlar giderildi.İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNDE MAHSUPLAŞMA YOLUYine ‘Mahsuplaşma Programı’ ile geçici iş göremezlik ödenekleri kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra işverenle mahsuplaşma yoluna gidilmiştir. Söz konusu program ile SGK’ya borcu olan kamu işverenlerinin borçlarının takibi kolaylaştı.Kurum, bazı işverenlerin ve çalışanların iş göremezlik ödeneği konusunda suistimale yöneldiğini tespit etmesi üzerine hayata geçirdiği bir diğer programda ‘Geçici İş Göremezlik İstatistik Programı’dır. Özellikle bazı işverenlerin hekimler ve sigortalılarla anlaşarak yersiz istirahat raporu düzenlenmesi yoluyla sigortalı ücretlerini istirahat sürelerinde ödenen geçici iş görmezlik ödeneği ile finanse ettiği belirlendi. Yersiz istirahat raporu almak suretiyle Kurumun zarara uğratıldığı, kimi zaman ise sigortalıların hekimlerle anlaşarak sahte rapor alma yoluna başvurdukları gözlendi.Söz konusu suistamallerin önüne geçmek amacıyla E-Ödenek programı ile entegre şekilde çalışan ve hastanelerce elektronik ortamda düzenlenip Kuruma ulaştırılan raporların iller, hastaneler, hekimler ve işyerleri bazında aylık işlem sayılarının görüntülenebildiği yeni bir istatistik programı düzenlendi. Bu program ile en fazla rapor düzenleyen hekim, hastane ve en çok rapor kullanan sigortalılar ve bu sigortalıların çalıştığı işyerlerinin takip edilmesi sağlanarak yersiz istirahat raporu verilmesinin önüne geçilebiliyor. Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli görülmesi halinde sahte rapor düzenlediği yönünde şüphe duyulan hekimle ilgili olarak il sağlık müdürlüklerine bilgi veriliyor. İşveren ve sigortalılar hakkında ise konu, SGK’nın denetimle görevli birimlerine aktarılarak gerekli denetimler sağlanıyor.