Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Avuç içi uygulaması mahkemelik oldu! - 01-02-2014


 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, 'biyometrik yöntemle avuç içi ve parmak damar izi' alınmasının hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'a, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtıklarını söyledi. İlhan, "Bu durum kişisel verilerin ve özel hayatın korunması ilkesine aykırı. Alınan veriler süresiz saklanacak. Kötü ellere geçmemesinin garanti edilmememesi de ayrı bir konu" dedi.

Özel hastanelerde suiistimalleri önlemek amacıyla Aralık 2012'de uygulanmaya başlanan avuç içi okuma; damar izinin özel bir cihazla taranarak kaydedilmesi, kurum olarak TTB ve kişi olarak TTB Başkanı Özdemir Aktan tarafından mahkemeye taşındı. TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, hiç kimsenin biometrik yöntemle avuçiçi parmak damar izini vermek zorunda olmadığını belirterek "Vermeyin" çağrısı yaptı. İlhan, uygulamanın dayatılması nedeniyle Danıştay'a dava açtıklarını duyurdu. Dilekçede parmak izi ve avuç içi örneğinin korunması gereken kişisel verilerin başında geldiği belirtilerek, uygulamanın denetlenmesi noktasında da sorunlar olduğu ifade edildi.