Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Son 10 yılda anne ölüm oranı düştü - 23-12-2013


Cumartesi, 21 Aralık 2013

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yüz bin canlı doğumda 2002'de 64 olan anne ölüm oranı yaklaşık 4 kat gerileyerek 15,4'e düştü.

Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 10. yılında son verilere göre, yaşam süresi uzadı, bebek ölüm hızı ve anne ölüm oranı azalırken, sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranı da yaklaşık 2 kat artış gösterdi.

Hizmet kalitesini artırmak, herkese eşit hizmet olanağı sunmak için ard arda projeler yürüten Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tallinn Şartı" ve "Sağlık 2020" politikaları ile uyumlu 2013-2017 Strateji Planı hazırladı. Hazırlanan planın, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi'ndeki diğer üye ülkeler için sağlık 2020'nin ulusal bir stratejik plana nasıl dahil edilebileceğine örnek olması bekleniyor.

İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunmak misyonuyla hareket eden Sağlık Bakanlığı, özellikle anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızında önemli düşüşler elde etti.

Hakkaniyetli şekilde halkın sağlığını korumak ve iyileştirmeyi nihai amaç edinen Sağlık Bakanlığı, bunun için sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmeyi; birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmeti sunmayı; insan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeyi; Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmeyi stratejik amaç olarak belirledi.
Bu kapsamda, proje ve uygulama alanlarını genişleten Sağlık Bakanlığı'nda vatandaşların memnuniyet oranları da artış gösterdi. Sağlık göstergelerine ilişkin verilere göre, sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranı yaklaşık 2 kat artış göstererek 2002'deki yüzde 39,5'ten yüzde 74,8'e çıktı.

Cepten yapılan sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı da yüzde 19,8'den yüzde 15,4'e düştü.

"Bin canlı doğum için 5 yaş altı 40 olan oran, binde 11'e geriledi"
Türkiye'deki sağlık göstergeleri baz alındığında, doğumda beklenen yaşam süresi 2002'de 71,8'den son verilere göre 76 yıla çıktı.

Bebek ölüm hızı ise bin canlı doğumda 2002'de 31,5'ten 7,4'e düştü.

Bin canlı doğum için 5 yaş altı ölüm hızı 40 iken bu oran binde 11'e geriledi. Yüz bin canlı doğumda 2002'de 64 olan anne ölüm oranı da yaklaşık 4 kat gerileyerek 15,4'e indi.