Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Yeni açılan üniversitelere 'uzaktan öğretim üyesi' - 09-11-2013


Medimagazin Cumartesi, 09 Kasım 2013

Üniversitelerde yaşanan öğretim üyesi açığının gidermek için uzaktan eğitim imkânları kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak.

2014 Programı'nda yer alan bilgilere göre, son dönemde yükseköğretim kontenjanlarının artması, öğrenci affı gibi nedenlerle öğrenci sayısının hızla artmış olması sonucunda zaten OECD ortalamasının üstünde olan öğretim üyesi başına öğrenci sayısı daha da yükseldi.

Geçen yılın verilerine göre, örgün eğitimde lisansüstü eğitim görenler hariç 2 milyon 419 bin 712 öğrenci, 56 bin 154'ü öğretim üyesi ve 130 bin 653 öğretim elemanı bulunuyor.

Yükseköğretimde, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde öğretim üyesi başına, önlisansta 362,9, lisansta 35,5 olmak üzere ülke genelinde 43,1 öğrenci düştü. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise önlisansta 52,4, lisansta 22,9 olmak üzere ülke genelinde 18,5 oldu.

Öğretim üye ve elemanlarının, üniversiteler ve bölgeler arasında dengesiz dağılımı eğitimdeki kaliteyi olumsuz etkiledi. 2012-2013 eğitim döneminde örgün öğretimdeki öğrencilerin yüzde 10,5'i vakıf üniversitelerinde öğrenim görmekteyken öğretim elemanlarının yüzde 12,8'i, öğretim üyelerinin ise yüzde 13,8'i bu üniversitelerde görev yaptı.

Bölgeler arasında da dengesiz dağılım gözlendi. Lisans ve önlisans programlarına kayıtlı örgün eğitimdeki öğrencilerin yüzde 29,7'si Ankara, İstanbul ve İzmir'de okurken, öğretim üyelerinin yüzde 43,3'ü bu illerde görev yaptı. Bunun sonucunda, ülke genelinde öğretim üyesi başına 43,1 öğrenci düşerken, üç büyük ilde bu sayı 39,6 oldu.

Ankara'da, 202 bin 348 öğrenci bulunurken 8 bin 693 öğretim üyesi, 19 bin 16 öğretim elemanı, İstanbul'da ise 388 bin 696 öğrenci varken, 11 bin 707 öğretim üyesi ve 24 bin 328 öğretim elemanı, İzmir'de ise 126 öğrenci bulunurken bu 3 bin 936 öğretim üyesi ve 8 bin 457 öğretim elemanı görev yaptı.

- Kısmi zamanlı ders verme özendirilecek

Bu kapsamda öğretim elemanı açığı yurt geneline dengeli dağılım gözetilerek azaltılacak. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) etkin bir şekilde uygulanacak. Yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi açığının yarattığı olumsuzlukları gidermek amacıyla uzaktan eğitim imkanları da kullanılarak gelişmiş üniversitelerin öğretim elemanı ve altyapısından yararlanılacak. Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısını artırmak suretiyle yeni üniversitelerdeki öğretim elemanı açığı azaltılacak. Kısmi zamanlı ders verme özendirilecek. Araştırma görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek ve özellikle yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılacak.