Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Özel sağlık sigortalarına ömür boyu yenileme - 01-11-2013


Seyahat sağlık sigortası dışındaki özel sağlık sigortası uygulamalarında değişikliğe gidildi. Buna göre sağlık sigortası sözleşmeleri aynı plan ile ömür boyu yenilenecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın seyahat sağlık sigortası dışındaki özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin gittiği yeni düzenleme 'Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre; hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin, Türkiye'deki teşkilatı, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verecek.

Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdü olacak. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlarda, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları belirlenecek. Söz konusu bilgiler ve değerlendirme şartları sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek. Şirket, özel şartlarında belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Şirket, ömür boyu yenileme garantisi taşıyacak yeni sözleşmenin teminatlarını ve primini tespit edebilmek için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumunu ve bundaki gelişmeleri de dikkate alacak. Sigortalının mevcut veya riskli hastalık ve rahatsızlıklarına, özel şartlarında belirleyeceği kurallar dahilinde, hastalık ek primi, limit ve sigortalı katılım payı uygulayabilir veya bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek.

ÖZEL ŞARTLARDA SİGORTALI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Şirket, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemde; ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek, sigortalı katılım payını arttıramayacak; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamayacak. Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamayacak. Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamayacak. Ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadan önceki sigortalılık döneminde değerlendirme şartlarına uygunluk durumu hakkında sigortalıya her yıl yazılı veya elektronik bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirmenin yapılmaması durumunda sigortalının ömür boyu yenileme garantisi değerlendirme şartlarını karşıladığı kabul edilecek. Şirket, sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme bitiş tarihi ve yenilemeye ilişkin sigorta ettirene; ayrıca, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği konusunda sigorta ettirene ve sigortalıya yazılı veya elektronik bilgilendirme yapacak.

YAZILI VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEK

Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalılara yazılı veya elektronik ortamda katılım sertifikası verilmesi zorunlu olacak. Plan değişikliği talepleri, şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü halinde gerçekleşecek. Plan değişikliğine ilişkin koşullar özel şartlarda belirtilecek. Plan değişikliği talebinin şirket tarafından uygun bulunmaması durumunda mevcut sözleşmedeki şirket taahhütleri devam edecek. Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan kişi veya kişiler, özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla, sigortalılıklarını şirketin aynı planı içerecek, yoksa en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilecek. Sigortalının kazandığı tüm hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmesinin bu şirkette devamı talep edilebilecek.