Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık Çalışanları 500 TL Ek Gelir Elde Edecek - 14-08-2013


 Antalya'da düzenlenen "8. Pratisyen Hekimlik Kongresi"nde hekimler, aile hekimliği sistemine karşı güç birliği yapma sözü verdi. TTB Başkanı Sayek, aile hekimliği sistemine izin vermeyeceklerini, ayağa kalkacaklarını ifade etti.

 

 

ANTALYA (Medimagazin)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, Sağlık Bakanlığı'nın 2004 yılında uygulamaya koyacağı Aile Hekimliği Sistemi'ne izin vermeyeceklerini söyledi. Aile hekimliği sistemiyle pratisyen hekimliğin geriye döndürülmek istendiğini dile getiren Sayek, "Buna ne halkımız, ne çocuklarımız ne de kendimiz için izin vermeyeceğiz ve ayağa kalkacağız" dedi.

TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB Genel Pratisyen Enstitüsü tarafından Antalya Belek'te düzenlenen "8. Pratisyen Hekimlik Kongresi"nde, hekimler aile hekimliği sistemine karşı çıktı. Kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada Sayek, genel pratisyenlik ile Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu, döner sermaye sistemi ile uygulamaya konulacak aile hekimliği sisteminin tartışılacağını söyledi. Kongreye katılan 2 bin 800 pratisyen hekim, TTB olarak aile hekimliği sistemine izin vermeyeceklerini ifade eden Sayek'i ayakta alkışlayarak destek verdi. Dört gün süren kongrede çeşitli kursların yanı sıra, "Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi", "Sağlık Bilinci-Kültürü Oluşumunda Medyanın Rolü", "Genel Pratisyenlikte Eğitici Eğitimi", "2020'li Yıllarda Sağlık", "Akılcı İlaç Kullanımı" ve "Adli Hekimlik Uygulamaları ve İstanbul Protokolü" gibi konular tartışıldı.

 

Sağlık ocaklarında yeterli personel yok

Sağlık ocaklarında çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarına değinen Sayek, Türkiye'deki sağlık ocaklarının yüzde 14'ünde hekim, sağlık evlerinin ise yüzde 75'inde ebe bulunmadığına dikkat çekti. Sayek, Türkiye genelinde bir sağlık ocağına 12 bin 57 hastanın düştüğünü, sağlık ocaklarında bir pratisyen hekimin yılda ortalama 3 bin 734 hastaya baktığını belirterek, "Sağlık ocakları ve pratisyenler çalışmıyor diyenlere inat, bu rakamlar gösteriyor ki, sağlık ocakları ve pratisyenler çalışmış" dedi.

 

"Moda diye dayatıyorlar"

Sayek, uluslararası kuruluşların katkısı ile hekimlere "Sadece moda diye" bazı modellerin dayatıldığını, koskoca birikimin yok sayılmaya çalışıldığını öne sürdü. Genel pratisyenliğin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sayek, şunları söyledi:

"Ama aile hekimliği sistemi iyileştirilecek bir pratisyenlik ortamından çok daha geri bir sistem. Hekimleri izolasyona itecek, nüfus tabanlı ve ekip anlayışı olmayan, bireysel hareketi öngören bir sistem.

Aile hekimliği 1940'lı yıllarda yani babamın yaşadığı dönemde yaşanmıştı. Artık pratisyen hekimliği geriye döndürmek olamaz, buna ne kendimiz, ne çocuklarımız, ne halkımız için izin vereceğiz yani ayağa kalkacağız."

 

İş bırakacaklar

8'nci Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde, hekimler ayrıca Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'nin sağlığını bozacağını, özlük haklarını düzeltmeyeceğini, hekimlik mesleğinin icrasını engelleyeceğini belirtilerek iş bırakma kararı aldı.

Hekimler, Sağlık Bakanlığı bütçesinin TBMM Sağlık Aile Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüleceği gün, aciller dışında iş bırakacak.

Sayek, yaptıkları "g(ö)rev yoklaması" hakkında da bilgi vererek, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüleceği gün ülke genelinde uyarı eylemi yapacaklarını bildirdi.