Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Ameliyatlar ve hasta yatışları özele kaydı - 14-06-2013


Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nda, Türkiye’deki sağlık sisteminin haritası çizildi. Personel sayısından ameliyat sayılarına kadar birçok verinin yer aldığı raporda, Bakanlığın stratejik hedefleri de belirlendi.

Rapordaki verilere göre Türkiye’deki hekim sayısı 2012 yıl sonu itibariyle 124 bin 219 oldu. Bu sayının 68 bin 262’sini uzman hekimler, 35 bin 739’unu pratisyen hekimler ve 20 bin 218’ini asistan hekimler oluşturuyor.

Uzman hekim sayısı daha fazla arttı

2002 yılı ile karşılaştırıldığında hekimlikte uzmanlaşmanın arttığı gözlendi. 2002 yılında 45 bin olan uzman hekim sayısı 2012 yılında 23 bin artarak 68 bini geçerken, pratisyen hekim sayısı 4 bin 800 artarak 35 bini geçti.

Tıp fakültelerinde toplam 45 bin 732 öğrenci bulunurken, 10 bin 440 da öğretim üyesi görev yapıyor.

Personel sayısı artışında en fazla hemşire sayısı artışı dikkat çekerken, 2002’de 72 bin olan hemşire sayısının 125 bini aştığı görüldü.

Toplam sağlık personeli sayısının 700 bine ulaştığı gözlenirken, diş hekimi sayısı 20 bin 602, eczacı sayısı ise 26 bin 81 olarak kaydedildi.

Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 165, pratisyen hekim sayısı 48, uzman hekim sayısı 90, diş hekimi sayısı 27, eczacı 34, ebe ve hemşire 232.

Hekime müracaat sayısı artmaya devam ediyor

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile beraber hastaların hekime ulaşması kolaylaştırılırken, bunun en önemli göstergesi de kişi başı hekime müracaat sayısındaki artış oldu.

2002 yılında 3,2 olan “Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısı” 2012 yılı itibariyle 8,3 oldu. Yıllara göre sürekli artış gözlenen hekime müracaatların 3,2’si birinci basamakta, 5,1’i ise ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde gerçekleşti.

Özelde ameliyat sayısı arttı

Toplam ameliyat sayılarının da verildiği rapora göre, Türkiye’de 2012 yılında 4 milyon 407 bin 922 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 2 milyon 300 bini Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 664 bini üniversite hastanelerinde, 1 milyon 444 bini de özel hastanelerde yapıldı.

Ameliyat sayılarındaki artış eğilimine bakıldığında, 2002 yılındaki ameliyat sayısının yaklaşık üç kat artarak, 1,5 milyondan 4,5 milyona çıktığı gözlendi. Bu artışın kurumlara yönelik analizi incelendiğinde ise Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ameliyat sayıları iki kat artmasına karşın, özel hastanelerde 2002’den bu yana yaklaşık yedi katlık bir artış oldu.

Yatan hasta sayısında da özeller önde

Raporda bir diğer istatistik olarak, Türkiye’de Yıllara ve Sektörlere Göre Yatan Hasta Sayıları verildi. 2002 yılındaki yatan hasta sayısı 5,5 milyondan yaklaşık 12 milyona çıkarken, yatan hasta sayısında en fazla artış yine özel hastanelerde görüldü.

2002’den bu yana Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hasta sayısı yaklaşık 1,5 kat, üniversite hastanelerinde yaklaşık iki kat artarken, özel hastanelerde yatan hasta sayısı 5,5 kat arttı. 2002’de 556 bin olan yatan hasta sayısı 2012’de 3 milyon 384 bin oldu.