Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Eğitim hastanelerindeki akademik unvanlı doktorlar da 'Tam Gün düzenlemesi'ne dahil olmak istiyor - 22-03-2013


Bilim İnsanları Dayanışma Derneği (BİDDER), Eğitim Hastaneleri Öğretim Üyeleri Derneği ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen çalıştayda, "Tam Gün" uygulamasıyla ilgili yeni düzenleme çalışmaları, "Üniversitelerle Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinin afiliasyonu" ve "Tıpta uzmanlık eğitiminde tez" başlıklarında üç konu tüm yönleriyle ele alındı.

BİDDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, hekimlerin çalışma prensiplerini belirleyen "Tam Gün" uygulamasıyla ilgili düzenlemenin yapılması gerektiğini, bunun için de adımların atıldığını ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili çizdiği ayrıntıları içeren çalışmanın Haziran ayına kadar biteceğini tahmin ettiğini söyledi.

Erdoğan ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun açıklamalarının ardından ilk kez çeşitli üniversitelerden ve YÖK'ten temsilcilerin katıldığı bir çalıştay düzenlendiğine dikkati çeken Kapıcıoğlu, çalıştayda, hekimlerin "tam gün" çalışmasından ödün verilmemesi gerektiği düşüncesinin vurgulandığını anlattı.

-"Paranın miktarından ziyade uygulama önemli"-

Prof. Dr. Kapıcıoğlu, hastaların katkı payı ödeyerek üniversite hastanelerinde görev yapan öğretim üyelerine mesai saatleri dışında muayene olabilmelerinin yeni düzenleme içinde yer alacağını anımsatarak, "Mesai saatleri içinde belli sayıda işlem yapan öğretim üyesi, mesaisinin dışında özel hasta bakabilecek" dedi.

Hastadan alınacak farkın ne kadar olacağının süreç içinde belli olacağını ifade eden Kapıcıoğlu, "Paranın miktarından ziyade uygulamanın nasıl olacağı önem arz ediyor" diye konuştu.

Üniversite hastanesindeki öğretim üyesinin belli oranda ücretsiz olarak hastaya bakıp, ameliyat yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Kapıcıoğlu, "Öğretim üyesinin eğitim hizmetiyle beraber sağlık hizmeti sunma görevi var. Belirlenen bu görevi yapmayan bir hekim, katkı payı alarak muayene yapsa bile kendisine bir ücret tahakkuk etmemelidir. Aksi takdirde uygulama sekteye uğrar. Ancak konunun ayrıntılarının ne olacağı henüz belli değil" değerlendirmesinde bulundu.

-"Düzenleme eğitim hastanelerindeki akademik unvanlı eğiticileri de kapsamalı"-

Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, üniversitelerde tıp fakülteleriyle hastanelerin ayrı yapılar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi ve hastane farklı kurumsal yapılardır. Çalıştayda öncelikle bu vurgulandı ve üniversitenin bir fakültesindeki öğretim üyeleriyle ilgili düzenleme yapılırken diğer fakültelerdeki öğretim üyelerinin de bu değişiklikten etkileneceği belirtildi.

Üniversite hastanesiyle ilgili düzenleme yapılırken, düzenlemenin aynı şekilde eğitim hastanelerinde çalışan ve özellikle akademik unvanlı görev yapan eğiticileri de kapsaması gerektiği görüşü benimsendi.

Şu anda Türkiye'deki eğitim araştırma hastanelerinde eğitim görevlisi olarak çalışanların yaklaşık yüzde 65'i akademik unvanlı kişilerdir. Üniversitede bir hekim nasıl doçent oluyorsa eğitim araştırma hastanesindeki uzmanlar da aynı süreçlerden geçiyor. Bu nedenle düzenleme yapılırken, bunun da dikkate alınması gerektiği vurgulandı."

-"Hekime esnek çalışma modelleri geliyor"-

Kapıcıoğlu, yeni düzenleme sonrasında üniversite hastanesinde görevli bir öğretim üyesinin ya muayenehane hekimi ya da öğretim üyeliğinden birini seçmek zorunda kalacağını, üniversite görev yapılırken aynı zamanda muayenehanede çalışmanın söz konusu olamayacağını savundu.

Mevcut durumun, hekimler arasında haksızlığa yol açtığını ileri süren Kapıcıoğlu, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından da belirtildiği üzere yapılması düşünülen düzenlemeyle üniversite hastanelerinde tam gün çalışan öğretim üyelerinin muayene açmaları söz konusu olamayacak. Dışarıda muayenehane açılmak isteniyorsa üniversite kadrosundan ayrılması gerekecek. Ancak üniversitelerde esnek çalışma modelleri de olabilecek ve bu düzenleme üniversite hastaneleri için geçerli olacak. Çalıştayda bu düzenlemelerin, eğitim araştırma hastanelerinde çalışan akademisyenleri kapsaması gerektiği ekseriyetle ifade edildi."

Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapıcıoğlu, çalıştayda, hiçbir üniversiteye bağlı olmadan dışarıda çalışan profesör ve doçentlerin de sözleşmeli olarak üniversitelerde çalışmasının söz konusu olabileceği konusunun görüşüldüğü bilgisini verdi.

Prof. Dr. Kapıcıoğlu, yapılacak düzenlemeyle üniversite öğretim üyeliğinin ve araştırmanın teşvik edilmesi, üniversite hastaneleriyle Sağlık Bakanlığının eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan akademisyenlerin ve eğitim görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu sözlerine ekledi.
Medimagazin