Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Basından: Şiddetin Sebebi Sağlık Politikaları - 02-11-2012


 Erdolu, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, sağlık çalışanlara yönelik şiddet ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yaptı.

Son yıllarda artan şiddet olaylarının çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen noktaya ulaştığını savunan Erdolu, kamu ve özel ayrımı olmaksızın her düzeydeki sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını söyledi.

Şiddet olgusuna yaklaşımın sadece dışsal bir şiddet olarak değerlendirildiğinde ve güvenlik sorununa indirgendiğinde çözümde eksiklik yaşanacağını belirten Erdolu, çalışanların yaşadığı şiddeti ise şu başlıklar altında sıraladı: “Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti. Bakanlığın, hükümetin ve idarecilerin dil ve üslubu. Uygulanan sağlık politikalarının etkisi. İstihdam modelleri ve iş yoğunluğu. Mobbing. Atanmışlar ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet. İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı baskı. İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar.”

Erdolu, sıraladığı başlıklar üzerinde geniş değerlendirmelerde de bulundu. Son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin sebeplerinin başında, uygulanan sağlık politikaları ile yetkililerin halkla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren kışkırtıcı üslubun büyük rol oynadığını da savunan Erdolu, “Diğer önemli unsur da uygulanan performansa göre ücretlendirme sistemidir” değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini de açıklayan Erdolu, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan taşerona bağlı güvenlik görevlileri başta olmak üzere tüm taşeron işçilerle, sözleşmeli çalışanların kadroya alınması gerektiğini belirtti.

Sadece acil servislerde resmi üniformalı polis bulunması gerektiğini de ifade eden Erdolu, performans sisteminin ise kaldırılması gerektiğini ileri sürdü.
Şiddetin bir iş kazası olarak kabul edilip, buna göre gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdolu, gerek hükümet yetkililerinin gerekse de idarecilerin kullandıkları söylemleri gözden geçirmesi önerisinde de bulundu.

Sağlık personelinin iş yükü fazlalığına da dikkati çeken Erdolu, eksik istihdamın biran önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Mobbing konusuna ayrı bir önem verilmesi gerektiğine de işaret eden Erdolu, mobbing olduğunda gerekli yaptırımların tereddütsüz uygulanmasını istedi.

Erdolu, bakanlığın, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik tebliğle ilgili görüşlerini de açıkladı.