Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık Bölümlerinde Okuyanlara Müjde! - 28-10-2012


2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 yılı programı, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayımlandı. 

Kararda, Sağlık personeli sayısının artırılmasına dönük tedbirlere de yer verildi.

Söz konusu bu tedbir kapsamında, öncelikle hemşireler olmak üzere, personel açığı bulunan tüm alanlarda sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarının kontenjanlarının artırılacağı belirtildi.

İŞTE KARARIN İLGİLİ BÖLÜMÜ:

Öncelik / Tedbir

Sorumlu /İşbirliği YapılacakKuruluşlar

Süre

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Öncelik 92. Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.

 

Tedbir 220. Sağlıkpersoneli sayısının artırılmasına ve yurt genelinde dengeli dağılımına ilişkin çalışmalara devam edilecektir.

SağlıkBakanlığı(S), MEB, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YÖK, DPB, Üniversiteler

Aralık Sonu

Öncelikle hemşireler olmak üzere personel açığı bulunan alanlarda sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarınınkontenjanları artırılacaktır. Sağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı çalışması güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı hazırlanacaktır.