Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sezaryen jet hızıyla geçti - 22-06-2012


Kaynak:Vatan

AK Parti Milletvekili Cevdet Erdöl tarafından önceki gece TBMM Başkanlığı’na sunulan sezaryenle ilgili yasa teklifi, dün TBMM Sağlık Komisyonu’nda, hastanelerin ortak kullanılmasını öngören tasarıyla birleştirilerek kabul edildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ”Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı görüşmek üzere sabah saatlerinde toplandı. Toplantının başında, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Kurul’un sabah saatlerine kadar çalıştığını hatırlatarak, komisyonun erken saatte toplanmasını eleştirdiler. Getirilen tasarı ve teklifi inceleme fırsatı bulamadıklarını ileri süren CHP’li üyeler, durumu protesto etmek için toplantı salonundan ayrıldı. Yapılan müzakerelerin ardından tasarı, AK Parti’li Cevdet Erdöl’ün verdiği kanun teklifi ile birleştirilerek kabul edildi. Gebe veya rahimdeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak. Üniversitelerde ve araştırma uygulama merkezlerinde uzman doktor istihdamı için ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığı’ndaki muadillerine yakın hale getirilecek