Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Kanser ve Kalp-Damar Cerrahi hastalarından artık muayene ve oda farkı alınabilecek - 22-06-2012


Kaynak :Sağlık Aktüel

SGK tarafından yapılan bu düzenleme ilave ücret konusunda  farklı  yorum, uygulama ve tartışmalara sebep olacak.

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetlerinden otelcilik hizmetleri adı altında oda farkı alınabilecek

Düzenleme öncesinde hastaneler tarafından İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetlerinden ayrıca otelcilik hizmetleri adı altında oda farkı alınamaz iken SGK tarafından bugün Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile bu hüküm uygulamadan kaldırıldı.

Düzenlemeyle daha önce ilave ücretle birlikte otelcilik hizmetleri adı altında oda fark ücreti alınamayan Acil, yoğun bakım, yanık tedavileri, kanser tedavileri, yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, Organ, doku ve kök hücre nakilleri, Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, Diyaliz tedavileri ve Kardiyovasküler cerrahi işlemleri için artık %30 ile % 90 oralarında değişen farklar alınabilecek.

Onkoloji ve Kalp-Damar Cerrahi muayenelerinden ilave ücret alınabilecek

Yapılan düzenleme ile artık kanser ve Kalp-Damar Cerrahi hastalarından muayene farkı alınabilecek.

Sağlık Uygulama Tebliğinin İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri maddesinde yapılan düzenlemeyle Tıbbi Onkoloji, Radyasyon onkolojisi ve Kalp Damar Cerrahisi branşlarınca yapılacak olan muayenelerden özel hastaneler puanlarına göre %30 ila % 90 oranında değişen rakamlarla fark ücreti alabilecekler. Değişiklik öncesi bu branşlarda sadece ayaktan tedavilerde öğretim üyesi tarafından fark ücreti alınabilmekteydi.

İlk Uygulama Acil’de Yeşil Alan muayenesi ile başlamıştı

SGK tarafından 21.01.2012 tarihinde yapılan değişik ile Acil serviste yapılan ve acil haller dışında kuruma fatura edilen Yeşil alan muayenelerinden hastanelerin puanlarına göre %30 ile % 90 oranlarında fark ücreti alınmaya başlanmıştı.

Yeni düzenlemeyle “İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” aşağıda yer alan şekilde düzenlenmiş oldu.

İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

1-   Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

2-  Yoğun bakım hizmetleri,

3-  Yanık tedavisi hizmetleri,

4-   Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

5-   Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

6-   Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

7-   Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

8-   Diyaliz tedavileri,

9-   Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.