Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek - 04-05-2012


ANKARA Milliyet

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu ile UyuşturucuMaddelerin Murakabesi Hakkında Kanunu’nda değişiklik yapak teklif, alt komisyon metni üzerinden görüşülerek kabul edildi.
Teklif, eczalılığı yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük olarak değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu olan ‘sağlık hizmet sunucusu’ olarak yeniden tanımlıyor. Teklife göre, eczane açılabilmesi için gerekli olan ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olacak. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacının, belediyeden ayrıca bir işyeri ruhsatı alması ve ödemesi zorunlu olmayacak.
Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre, en az 3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde düzenlenecek. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczane açılmasına izin verilecek. Ancak, bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri göz önünde tutulacak. Aynı ilçede faaliyet gösteren eczanelerin nakillerinde ise nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmayacak.

Eczacılıkta yeni dönem
-  Eczane ve Eczacılık Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi, komisyonda kabul edildi.
-  Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre, en az 3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde düzenlenecek.
-  Eczane açılması için kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılacak.
-  Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile hizmet puanı çarpımı sonucu yerleştirme puanı verilecek.
-  Serbest eczanelerde reçete sayısı, ciro gibi kriterlere göre, ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olacak.
-  Eczane açmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl süreyle, bir eczanede ‘yardımcı eczacı’ olarak çalışmak zorunda olacak.
-  Eczanelerde geleneksel tıbbi ürünler, alternatif tedavi yöntemi ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar satılabilecek.