Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Ruhsatları iptal edilen Hacettepe Bakanlığa dava açtı - 27-04-2012


Kaynak:Radikal Gazetesi

Bakanlık aleyhine dava açan Hacettepe Üniversitesi, yürütmenin durdurulmasını istedi.

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne 16 Nisan 2012’de açılan davanın dilekçesinde, bakanlık uygulamasının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Bakanlığın yapılan kol ve bacak nakillerini endikasyon listesine aykırı bularak, yaptırıma tabi tuttuğu hatırlatılan dilekçede, endikasyon listesinin rehber niteliğinde olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, “Hekimler bilimsel sınırlar içinde kalmak kaydıyla somut olayın özelliklerini dikkate almak suretiyle karar verip hareket edebilirler” ifadeleri yer aldı. Mevzuata aykırı işlem suçlaması reddedilirken, “Mevzuata aykırı işlem yapıldığı iddia edilse dahi, uygulanacak ilk yaptırım uyarı veya yeni naklin üç ay durdurulması olmalıdır” tezi savunuldu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri kol ve bacak nakillerinde mevzuatın izin verdiği seviyenin, bacakta diz altı, kolda da dirsekten altı olduğunu belirterek, Şevket Çavdar’a yapılan nakli mevzuattaki seviyeyi aşması nedeniyle uygun bulmamıştı. Yine Hacettepe’deki yüz nakli için de “Yapılmasa da olabilirdi” denilmişti. 

‘Bir günde incelemeden karar verdiniz’

Hacettepe, dava dilekçesinde, Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu’nun aldığı iptal kararının sağlıksız olduğunu da savundu:

“Üniversitemiz Hastaneler Genel Direktörlüğü istenilen bilgi ve belgeleri davalı idareye göndermiştir. Hasta dosyalarının 23.03.2012 tarihinde bakanlığa gönderildiği dikkate alındığında, aynı gün toplanan komisyonun bu bilgi ve belgeleri yeterince ayrıntılı incelediği kabul edilemez. Bu durumda bakanlığın yeterli incelemeye dayanmadan basında çıkan haberlerin de etkisiyle yasal düzenlemelere aykırı işlem tesis ettiği şüphesizdir.” Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kompozit Doku Nakli Merkezi’nin kamu yararına hizmet ettiği belirtilen dilekçede, “Ruhsat iptali, bu merkezin faaliyetleri ile sağlıklarına kavuşacak insanları da olumsuz etkileyecektir” denildi.