Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı İstanbul'daydı - 18-04-2012


Kaynak:DHA

2 Kasım 2011 tarihinde bir gecede çıkarılmış 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sayılı ile 1953 yılından beri yürürlükte olan Türk Tabipleri Birliği yasasının 1. Maddesi değiştirilerek "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresi kaldırıldı. 

Yine aynı kararname içerisinde sağlık alanındaki düzenlemeler köklü değişikliklere uğradı. Yaşanan bu anti demokratik uygulamaya karşı Türkiyeli hekimlere destek olmak adına Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Dünya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Jose Luiz GOMEZ DO AMARAL ve Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanı Dr. Mukesh HAIKERWAL Türkiye’ye geldi ve 17 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdikleri basın toplantısında hekim bağımsızlığı ve meslek örgütünün özerkliği için koşulsuz desteklerini sunduklarını ifade etti.