Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Özel hastanelerin fark ücreti en fazla yüzde 70 - 19-03-2012


Kaynak :Milliyet gazetesi

Kısmi branş sözleşmesi bulunan özel hastaneler en fazla yüzde 30 fark ücreti alabilirken vakıf üniversitesi hastaneleri yüzde 70’e varan fark ücreti talep edebilecek.

Yapılan çalışmaya göre fark ücreti oranları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerden 116’sında yüzde 70, 150’sinde yüzde 60, 122’sinde yüzde 50, 28’inde yüzde 40, 5’inde yüzde 30 olacak. 

Kısmi branş sözleşmesi bulunan hastaneler için 2011 yılı ilave ücret 26 Kasım 2010 tarihinden sonra açılan özel hastanelerin ilave ücret tavan oranı kuruma başvuruda bulunmaları halinde komisyon tarafından yönerge doğrultusunda belirlenerek ilgili hastaneye bildirilecek. Vakıf üniversite hastaneleri için 2011 yılı ilave ücret tavan oranı yüzde 70 olarak uygulanacak.

Ek ücret alınmayacak

Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, yoğun bakım, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve hücre nakilleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlıks hizmetleri, diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemleri için ise hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri olarak belirlendi.

Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla; 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmayacak.

80 hastane ceza almıştı

Hafta içinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptığı denetimde bazı özel ve vakıf hastanelerinin fark ücreti alınmayması gereken bazı hizmetlerden ek ücret talep ettiği ortaya çıkmış, yıl boyu takibe alınan 774 hastane ve 10 bin eczane takibe alınmıştı. Denetimler sonucunda da özel sektörde hizmet veren 80 hastaneye, haksız yere fark ücreti aldığı gerekçesiyle toplam 15 milyon lira para cezası verdi. 21 hastane ise uyarı cezası aldı. Ayrıca reçetede usulsüzlük yapan ya da hastanın raporuna uygun ilaç vermeyen 314 eczaneye de para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelge ile acil servise başvuran hastalardan fark ücreti alınmayacağını duyurmuştu.