Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık uygulama tebliğinde değişiklik - 06-01-2011


 

Ani işitme kaybında, özel bir basınçlı odada uygulanan oksijen tedavisiyle ilgili düzenleme yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Protez diş tedavileri ve kemik iliği nakilleri ile ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliğinde, vurgun, karbonmonoksit zehirlenmesi, kangren, aşırı kan kaybı, beyin absesi ve ani işitme kaybı gibi durumlarda, bir basınç odasında, hastaya aralıklı olarak yüzde yüz oksijen solutmak suretiyle uygulanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HOB) ile ilgili de düzenlemelere gidildi.

Buna göre yoğun duman soluma, hava veya gaz embolisi, karbonmonoksit veya siyanit zehirlenmesi gibi acil durumlarda, bu durumun tedaviyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi şartıyla sağlık kurulu raporu aranmayacak.

Ancak, acil durumlar için ''İlk sevkte seans sayısı'' sütununda yer alan seans sayılarının aşılması halinde, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecek.

Ani işitme kaybında tedavi bedeli, tanı konulmasını takiben bir ay içinde HBO tedavisine başlanması halinde ödenecek.

Bu hastalarda on seansta bir odyolojik test yapılacak. 20. seans sonunda saf ses ortalamasında 20 desibellik bir düzelme yoksa, tedavi bedelleri daha sonraki seanslar için ödenmeyecek. Her ''ani işitme kaybı atağı'' ayrı olarak değerlendirilecek.