Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Acil Servislerdeki Senetler İmha Edilecek - 22-12-2011


Kaynak :NTVMSNBC

Sağlık Bakanlığı, hasta veya yakınlarından senet veya taahhütname alındığı şikâyetleri üzerine harekete geçti. Acil servislerde senet ya da taahhütname şeklinde hazırlanmış tüm formlar imha edilecek.
ANKARA - Acil servislere müracaatlarda kimlik ya da sağlık karnesi gibi belge ibraz edemeyenler için sadece adres ve kimlik bilgilerini içeren form düzenlenmesini, birimlerdeki senet ya da taahhütname şeklinde hazırlanmış tüm formların imha edilmesini isteyen Sağlık Bakanlığı, aksi yönde hareket edenler için idari yaptırıma gitme kararı aldı. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, yayımladığı genelgede, Sağlıkta Dönüşüm Programı gereği sağlık hizmeti sunumunda hasta odaklı hizmet sunumunun benimsendiğini, hasta mağduriyetinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini hatırlattı. 

Bu bağlamda, muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle hastane idarelerince hasta veya hasta yakınlarından senet veya taahhütname adı altında belge alınmasının kesin olarak yasaklandığına dikkati çeken Tosun, sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda yayımlanan başbakanlık genelgelerine göre de acillere başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi ve cerrahi müdahalenin öncelikle ve şartsız sağlanması gerektiğine dikkati çekti. 

Bakanlığa bağlı hastanelerin acil servislerinde, artık işlevi olmayan veznelerin kaldırılarak hastalarla yakınlarından ücret alınmasının da engellendiğini hatırlatan Tosun, ''Uygulamaya ilişkin bugüne kadar yapılmış bu düzenlemeler sonucunda olumlu gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, son zamanlarda münferit de olsa bazı hastane idarelerince hasta ve yakınlarından senet ve taahhütname adı altında imzalı belge alındığı bilgisi basın ve şikayet yoluyla bakanlığımıza ulaşmaktadır'' dedi..