Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

18 il sağlık müdürü müşavir kadrosuna alındı - 20-11-2011HASTANELER GENEL SEKRETERE BAĞLI OLACAK

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı sağlıktaki değişim ve dönüşüm programı kendisini teşkilatın yönetim kadrosunda da hissettirdi. Bakanlığın Kamu Hastaneleri Birliği altında toplayacak olduğu devlet hastanelerinden yeni atanacak olan Genel Sekreter sorumlu olacak.

Başhekim ve diğer sıralı unvan ve kadroların da kalkacağı yeni sistemde Genel Sekreterlik idari görevlilerle sözleşme yenileyecek veya yeni sözleşmeler yapacak. Hastaneler artık daha uzman, profesyonel yönetim sistemine geçiş yapacak. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu ile ilgili çıkarılan kanunla 18 il müdürü ile birlikte Bakanlık bünyesindeki genel müdür, yardımcıları ve daire başkanlarının da görevleri düştü. Artık üçlü kararname yerine Bakan tarafından doğrudan görevlendirme yapılacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, il müdürlerinin müşavir kadrosuna alındığı 18 ile yeniden sağlık müdürü görevlendirecek.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıktaki değişim ve dönüşüm programı tüm hızıyla sürüyor. Yeni atamalar ve görevlendirmelerle gerek teşkilatta gerekse hastanelerin yönetiminde yapılacak köklü değişikliklerin Ocak 2012'den itibaren uygulamaya geçmesi bekleniyor. Yeni yapıda il sağlık müdürlerinin hastanelerdeki sorumlulukları genel sekreterliğe devrolacak.