8.BOZYAKA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU

8.BOZYAKA HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
PROGRAM

26 Aralık 2020 Cumartesi

09.45 - 10.00 Açılış Konuşması
10.00 - 11.45 1.Oturum: M.Myeloma ve Kronik Lenfositer Lösemi
Oturum Başkanı: Muhit Özcan
10.00 - 10.45 M.Myelomalı Hastaları Nasıl Tedavi Edelim?
Ali Zahit Bolaman
10.45 - 11.30 Kronik Lenfositer Lösemi
Şehmus Ertop
11.30 - 11.45 Tartışma
11.45 - 12.00 ARA
12.00 - 12.30
Uydu Sempozyumu
Hedefe Yönelik Kanser Tedavilerinde İlk: KML’de İmatinib
Oturum başkanı: Oktay Bilgir
Konuşmacı : Oktay Bilgir
12.30 - 14.15 2.Oturum: Kronik Myelositer Lösemi ve Myelodisplastik Sendrom
Oturum Başkanı: Gülsüm Özet
12.30 - 13.15 Kronik Myelositer Lösemi
Orhan Ayyıldız
13.15 - 14.00 Myelodisplastik Sendrom Tedavisinde Alternatifler ve Deferosirox
Cengiz Ceylan
14.00 - 14.15 Tartışma
14.15 - 14.30 ARA
14.30 - 15.00
Uydu Sempozyumu

Transfüzyon Bağımlı ve Bağımsız MDS Hastalarında Şelasyon Tedavi Yaklaşımları
Oturum başkanı:Serdar Bedii Omay
Konuşmacı:Birol Güvenç
15.00 - 17.30 3.Oturum: Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar
Oturum Başkanı: Şehmus Ertop
15.00 - 15.30 Polistemia Vera
Tuba Çetintepe
15.30 - 16.00 Myelofibrozis
Demet Çekdemir
16.00 - 16.30 Esansiyel Trombositemi
Şerife Solmaz
16.30 - 17.00 Aplastik Anemi
Fusun Gediz
17.00 - 17.30 Tartışma

27 Aralık 2020 Pazar

10.00 - 11.45 4.Oturum: Lenfomalar
Oturum Başkanı: Mutlu Arat
10.00 - 10.45 Hodgkin Lenfoma Tedaviye Genel Bakış
Ali Ünal
10.45 - 11.30 Non-Hodgkin Lenfomaların Tedavilerine Genel Bakış
Selami Kocak Toprak
11.30 - 11.45 Tartışma
11.45 - 12.00 ARA
12.00 - 13.15 5.Oturum: Akut Lösemiler
Oturum Başkanı: Orhan Ayyıldız
12.00 - 12.30 Akut Myelositer Lösemi
İrfanYavaşoğlu
12.30 - 13.00 Akut Lenfositer Lösemi
Rafet Eren
13.00 - 13.15 Tartışma
13.15 - 13.30 ARA
13.30 - 14.00

Uydu Sempozyumu

Hematolojik Maligniteli Hastaların İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Yönetiminde 30 Yıllık Deneyimin Yeri
Oturum Başkanı: Güray Saydam
Konuşmacı: Nur Soyer
14.00 - 15.30 6.Oturum: Trombositopeniler
Oturum Başkanı:Mustafa Nuri Yenerel
14.00 - 14.45 Mikroanjipatik Trombositopeniler
Sibel Kabukçu Hacıoğlu
14.45 - 15.15 Otoimmun Trombositopeniler
Gülsüm Çağlıyan
15.15 - 15.30 Tartışma
15.30 - 15.45 ARA
15.45 - 16.15 7.Oturum: Akılcı İlaç Kullanımı(Hematoloji-Onkoloji Pratiğinde Polifarmasi ve İlaç-ilaç Etkileşimlerine Bakış)
Oturum Başkanı: Arif Yüksel
Konuşmacı: İsmail Yılmaz
16.15 - 16.45

Uydu Sempozyumu

Xagrilyn ile Hayat Damarlarında Aksın!( Esansiyel Trombositemide Güncel Yaklaşımlar ve Xagrilyn)
Oturum Başkanı: Oktay Bilgir
Konuşmacı: Cansu Atmaca Mutlu
16.45 - 17.15 8. Oturum: Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Mehmet Sinan Dal
Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Trombotik Trombositopenik Purpura
Cansu Atmaca Mutlu
Dasatinib İlişkili Trombotik Mikroanjiopati Olgu Sunumu
Mehmet Can Uğur
17.15 - 17.20 Kapanış