Geçmiş Kongrelerimiz

II. Avrasya Hematoloji Kongresi Bilimsel Programı

 

* İzlemek istediğiniz kongre sunumuna tıklayınız

13 Ekim 2011 Perşembe

Oturum Başkanı : Prof.Dr.MustafaSolak, Prof.Dr.Ayşen Timurağaoğlu

16:00-17:30

Açılış Konuşması

Prof.Dr.Süleyman Dinçer

17:30-18:00

Terapötik Kök Hücre Kaynakları

Prof.Dr. Albert  Donnenberg

18:00-18:30

Kanser Kök Hücresi

Prof.Dr. Vera Donnenberg

19:00

Açılış Kokteyli

 

 

14 Ekim 2011 Cuma

Salon A: 1. Oturum :Başkanlar:Prof.Dr.İbrahim Haznedar-Doç.Dr.Birol Güvenç

 09:00-9:30

KML'de Güncel Tedavi

Prof.Dr.Guiseppe Saglio

 09:30-10:00

KML'deMonitörizasyon

Prof.Dr.GiovannaRege-Cambrin

10:00-10:30

Yeni TKI'leri birinci basamakta kullanılmalı mı?

Prof.Dr.Philipp Le Coutre  

10:30-10:45

Kahve Arası

Salon A: 2. Oturum : Başkanlar : Prof.Dr Rauf Haznedar-Prof.Dr.Hakan Göker

10.45-11:15

Folikülerlenfomada erken ve geç evredeki hastalarda optimal tedavi

Prof.Dr.Berksoy Şahin

11:15-11:45

TürkiyedeMM'nın tedavisi ve güncel sorunlar

Prof.Dr.MeralBeksaç

11:45-12:15

MultiplMiyelom'da Yeni Tedavi Algoritmaları

Prof.Dr.Deniz Sargın

 

Kahve arası

12:30-13:30

Uydu Sempozyumu: AML ve  MDS hastalarında yeni tedavi yaklaşımları ve sağkalım(Erkim)

AML

Prof.Dr.Ayşen Timurağaoğlu

MDS

Prof.Dr.Mehmet  Ali Özcan

13:30-14:00

Öğle Arası

Salon A: 3. Oturum :Prof.Dr.Serdar Bedii Omay- Prof.Dr.Sait Celal Bahramov Celalov

14:00-14:30

PNH : Yeni tanı seçenekleri

 Prof.Dr.Bülent Antmen

14:30-15:00

PNH: Klinik ve yeni tedavi yaklaşımları

 Doç.Dr.Birol Güvenç

15:00-15:30

MDS yönetiminde yeni yaklaşımlar

  Prof.Dr. Norbert Gattermann  

15:30:15:45

Kahve Arası

Salon A: 3. Oturum :Oturum Başkanı: Prof.Dr.Orhan Ayyıldız-Prof.Dr.Süleyman Dinçer

15:45-16:15

Relaps/Refraktör AML hastalarında tedavi

 Doç.Dr.Mustafa Çetiner

16:15-16:45

HUD Hematoloji Vizyonu

HUD derneğinin vizyon ve misyonu

Doç.Dr.Birol Güvenç

HUD ve Bilişim teknolojileri

Pleksus Bilişim Teknolojileri

16:45-17:15

Endüstrinin Hematoloji Vizyonu*

Alexion

 

BMS

 

17:30-17:45

Kahve Arası

17:45-19:15

Endüstrinin Hematoloji Vizyonu*

 

Celgene

 

Eczacıbaşı-Baxter

 

Erkim

 

Jansen-Cilag

 

Novartis

 

Roche

 

*Konuşmalar alfabetik sıralamaya göre düzenlenmiştir.

20:00

Gala yemeği

 

 

15 Ekim 2011 Cumartesi

Salon A: 1. Oturum : Prof.Dr.Atilla Tanyeli-Prof.Dr.Evren Özdemir

 09:00-9:30

Hematolojik Kök Hücre Transplantasyonunda güncel ve yeni tedavi yaklaşımları

 Prof.Dr. Ali Uğur Ural

 09:30-10:00

Pediyatrik Kök Hücre Transplantasyonu

Prof.Dr. Gülyüz Öztürk

10:00-10:30

Allojenik Kök Hücre Naklinde Profilaktif Tedaviler

 Prof.Dr. Hakan Özdoğu

10:30-10:45

Kahve Arası

Salon A: 2. Oturum :Oturum Başkanları : Prof.Dr.Cengiz Beyan- Prof.Dr.Ali Ünal

10.45-11:15

GVHD  ve  yeni tedavi yaklaşımları 

Prof.Dr. Seçkin Çagırgan

11:15-11:45

IDSA 2011 Klavuzu

Doç.Dr. Mustafa Pehlivan

11:45-12:15

Fungal Enfeksiyonların Tedavisinde Son Gelişmeler

Prof.Dr. Yeşim Taşova

12:15-12:30

Kahve arası

12:30-13:30

Uydu Sempozyumu: MultiplMiyelomda Tedavi Optimizasyonu  (Jansen-Cilag)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.MeralBeksaç

Yeni Tanı Multipl Miyelom: Hasta Yönetimi

Prof.Dr.Sevgi Kalayoğlu Beşışık

RelapsRefrakterMultiplMiyelomlu Hastaya Yaklaşım

Prof.Dr. Rıdvan Ali

13.30:14:00

Öğle Arası

Salon A: 3. Oturum : Oturum Başkanları: Prof.Dr.Mahmut Bayık-Prof.Dr.Ahmet Öztürk

14:00-14:30

KML dışındaki Myeloproliferatif Hastalıklar ve yeni tedavi olasılıkları

Prof.Dr.Claire Harrison

14:30-15:00

KLL tedavisinde güncel ve gelecek tedaviler ,Transplantasyonun yeri

 Prof.Dr. Zafer Gülbaş

15:00-15:30

Ph (+) ALL'de tedavi yaklaşımları

 Doç.Dr.Fahri Şahin

15:30-15:45

Kahve Arası

Salon A: 4. Oturum : Prof.Dr.OsmanÖzcebe -Prof.Dr.Türker Çetin

15:45-16:15

Rejeneratif Tıp Uygulamaları : Bugün ve gelecek

 Prof.Dr.Ercüment Ovalı

16:15-16:45

Aferezuygulamaları : Bugün ve gelecek

 Uzm.Bio.FerdaTekinturhan

16:45-17:15

Kan Bankacığı: Bugün ve gelecek

 Hızır Uzuner

 17.15-

Avrasya Hematoloji  ortak çalışmaları

 

Oktay farajov

Azerbaycan

 

Saidcelal Bakramoc

Özbekisten

Mamia Zodeleva

Gürcistan

Slobodan Loncarevic

Gürcistan

Svetlena Sultan Gaziyeva

Kazakistan

 

*Konuşmacılar daha sonra belli olacaktır.

Rusya,Letonya , Estonya , Kırgızistan , Suriye,Kırım, Bosna Hersek ,Ukrayna, Tacikistan, Filistin Afganistan*